Det gjør de, men reisende til Sandvika/Asker eller Eiker/Drammen kjøres med buss for tog. Derfor går det minst to busser fra Hønefoss hver gang toget ankommer fra Bergen. Her tar Vy ansvar for de reisende, men gjør de det ellers?

Torsdag 1. juli skulle undertegnede med frue ta toget fra Hønefoss til Bergen hvor vi skulle gå om bord på Hurtigruten samme kveld.

Vi valgte avgang fra Hønefoss kl. 13:33 med beregnet ankomst Bergen kl. 18:54.

Ikke ankommet en halv time etter

På stasjonen sto vi sammen med et tjuetalls øvrige reisende og ventet. Da toget fortsatt ikke var ankommet en halv time etter oppsatt tidsskjema fikk vi høre at toget var 80 minutter forsinket ut fra Oslo.

For oss ble dette en utfordring siden Hurtigrutens avgang var 100 minutter etter Vys beregnede ankomst Bergen.

En medreisende kunne berolige oss med at Vy nå beregnet ny ankomst Bergen til 19:44 på sin reise app. De skulle altså kjøre inn 30 minutter, noe som tydet på at toget ble prioritert. Dette har jeg opplevd tidligere med NSB, hvor vi flere ganger kjørte inn forsinkelser i den tiden jeg pendlet til Bergen annenhver uke.

Forberedte en forsinkelse

Vi valgte derfor å gå om bord på toget, og en telefonsamtale med Hurtigruten forsikret oss om at vi kunne ankomme kun få minutter før avgang. Det skulle de forberede om nødvendig.

Allerede ved Nesbyen fikk vi bange anelser om hvordan dette ville gå, for toget hadde absolutt ikke prioritet. Det kan se ut som strategien nå er at et forsinket tog ikke skal forsinke andre tog, og dermed må vente på møtende tog hver gang dette er tilfelle.

Vi stoppet åtte ganger med varierende ventetid fra 5 til 20 minutter. For hver stopp beregnet Vys app ny ankomsttid – fortsatt som om toget hadde topp prioritet resten av veien.

Så ga vi opp

Vi ga helt opp på Finse, og informerte Hurtigruten om at vi ikke ville rekke avgang Bergen. Hurtigruten MS Kong Harald gikk så langt som å bekrefte at de kunne vente noen minutter hvis vi var i drosje på vei fra jernbanestasjonen til kaien.

Vi ankom Bergen kl. 21:46 – altså nesten tre timer forsinket. Vy lover i sin reisegaranti at ved forsinkelser på 60 minutter eller mer, skal den reisende tilbys både kost og bistand til alternativ transport videre.

Togets konduktør var ikke bemyndiget til å tilby noe av dette. Hun kunne bare beklage, og hun følte nok at i en slik situasjon er det tøft å være et selskaps ansikt utad.

Skulle ta igjen Hurtigruten

Så vår løsning ble hotell i Bergen, fly til Ålesund dagen etter og dermed «ta igjen» Hurtigruten et døgn senere.

Disse merkostnadene synes vi det var rimelig at Vy dekket, for deres reisegaranti inneholder følgende setning: «Dersom vi ikke har gitt deg informasjon om hvordan du skal komme deg videre innen rimelig tid, kan du få dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter til alternativ transport avhengig av reiselengde og forsinkelsens varighet. For forsinkelse på 60 minutter eller mer på alle reiser inntil en grense på 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G)

Her fikk vi klar beskjed fra Vy Service-senter om at dette kun gjaldt innenfor den strekning toget dekket, og at de ikke har noe ansvar for hva som skjer etter ankomst Bergen. Deres tilbud var 50 prosent avslag på togprisen.

Førsteprioritet

Vy har altså en hjemmeside/app som beregner førsteprioritet ved forsinkelser mens togene faktisk ikke har prioritet i det hele tatt. Selv rene godstog hadde prioritet foran oss.

Hvordan skal en kunne stole på et slikt selskap?

NSB hadde i sin tid i alle fall denne prioriteringen på plass.

Dette svarer Vy på kritikken

På vegne av Vy vil jeg beklage at starten på deres reise ble endret som følge av forsinkelse på vårt tog.

Det er alltid kjedelig når planene må endres.

Jeg er ikke kjent med når reisen ble foretatt, slik at jeg ikke kan finne ut årsaken til forsinkelsene.

Generelt kan jeg si at tog i rute blir prioritert fremfor tog som er forsinket ved kryssinger.

Igjen vil jeg beklage forsinkelsen og ulempen den medførte for dere.

Åge-Christoffer Lundeby
Kommunikasjonssjef i Vy