En Hønefoss-mann ble dømt til fengsel i åtte år og ni måneder i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i august 2021. Han ble funnet skyldig i seksuell omgang med to jenter under 14 år og voldtekt av en overstadig beruset kvinne.

«Saken etterlater generelt et helt entydig bilde av at tiltalte har utnyttet tre sårbare fornærmede for å oppnå samleie», slo tingretten fast.

Nylig behandlet lagmannsretten anken hans vedrørende domfellelsen for voldtekt av den voksne kvinnen. Ankesaken slo ikke ut slik han håpet – isteden ble straffen skjerpet til ni års fengsel.

Kunne ikke gjøre motstand

Han erkjente å ha hatt seksuell omgang med kvinnen, men påsto at han ikke visste at det var ulovlig å ha sex med en person som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Han trodde det bare var ulovlig hvis vedkommende sov, hevdet han, ifølge dommen. Her bemerker lagmannsretten at rettsvillfarelse ikke fritar fra straff.

Lagmannsretten fant det bevist at kvinnen var overstadig beruset og ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen. Flere vitner som så henne denne kvelden, forklarte at hun var svært beruset. Blant annet sloknet hun flere ganger.

Selv visste hun ikke at hun var blitt voldtatt denne natten, før politiet fortalte henne det tre måneder senere.

Handlet bevisst

Dommerne fant det også bevist at tiltalte handlet bevisst da han bestemte seg for å ha seksuell omgang med henne til tross for tilstanden hennes. Og peker på at hun var så full at hun sovnet flere ganger. Da hun var våken klarte hun ikke å prate, og hun var dessuten for full til at kjæresten hennes kunne ta henne med hjem.

Retten peker også på at tiltalte visste at kvinnen var i et forhold, og at han visste at hun ikke var tiltrukket av ham. Hun hadde avvist ham en gang tidligere.

Svært alvorlig

Lagmannsretten mener det alvorligste forholdet er de gjentatte samleiene med en jente på 13 år som han hadde et forhold til. Dette kvalifiserer alene til fengsel i fire år og seks måneder, minus et halvt år som strafferabatt for tilståelsen.

Men også voldtekten av en annen 13-åring omtales som svært alvorlig, og skal alene tilsi fengsel i fire år og tre måneder.

Skjerpende omstendigheter

Dommerne fant en rekke skjerpende omstendigheter ved overgrepet mot den overstadig berusede kvinnen. Han visste at hun hadde vært utsatt for overgrep tidligere, at hun slet psykisk, og hun hadde tillit til ham. Retten påpeker også at overgrepet skjedde mens tiltaltes kamerat var i samme rom, og at det ble tatt en filmsnutt av voldtekten.

«Disse forholdene utgjør utvilsomt en tilleggsbelastning, blant annet fordi fornærmede ikke kan vite hvorvidt filmen er spredd til andre», står det i dommen. Forholdet isolert tilsier fengsel i fire år og tre måneder.

Samlet mente Borgarting lagmannsrett at en riktig straff var fengsel i ni år, tre måneder mer enn han ble idømt i tingretten. Dette var i tråd med aktors påstand. Hønefoss-mannen må betale 150.000 kroner i oppreisning til hver av de fornærmede.