Temaet for Kunsten å leve i Hønefoss kirke, torsdag 29. oktober klokka 19.00, er Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Overgrep er dessverre et kjent ord innen de fleste kretser. Hva er egentlig vold og overgrep, og hvordan kan vi hindre at det skjer?

Mary Jo Sandholm er mor til fire snart voksne barn. Hun arbeider som stipendiat på Klinisk avdeling for Rettsmedisinske fag hvor hun forsker på barnemishandling. I tillegg arbeider hun som medisinsk rådgiver ved Avd for sosialpediatri, Ullevål, Oslo universitetssykehus, og Regional kompetansetjeneneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst.

Mary Jo Sandholm har mastergrad i rettsmedisinsk sykepleie og spesialkompetanse i rettsmedisinske undersøkelser av barn, og har undersøkt flere tusen barn hvor det var mistanke om vold eller overgrep.

I tillegg er Sandholm en ettertraktet foredragsholder. Bare den siste uken har hun holdt fire foredrag om temaet.

Anne-Marthe Bergsland Larsen jobber som menighetspedagog og diakonmedarbeider i Ringerike. Hun er snart ferdig utdannet diakon, og tar for seg begrepet Gud og overgrep.

Det blir anledning til å stille spørsmål, eller stanses litt igjen etter samlingen, om man ønsker og trenger mer samtale rundt dette vanskelige temaet.

Kunsten å leve er gratis. Alle smittevernhensyn tas. Velkommen til alle.