Folk & familie

Mia Håkenstad Åsheim er 4 år
Mia Håkenstad Åsheim
Aksel Thingelstad Ramsland er 2 år
Aksel Thingelstad Ramsland
Ole Richard Brovold er 47 år
Ole Richard Brovold
Emil Linnerud Rosén er 8 år
Emil Linnerud Rosén
Mathias Bakke er 11 år
Mathias Bakke
Martin Frøhaug Espedalen er 12 år
Martin Frøhaug Espedalen
Stian Berg er 28 år
Stian Berg
Mathias Nordengen er 16 år
Mathias Nordengen
Odin Nenseth Bråthen er 4 år
Odin Nenseth Bråthen
Hugo Kamrud er 35 år
Hugo Kamrud
Live Hammer Hovda er 14 år
Live Hammer Hovda
Erle Nyhus Bakken er 3 år
Erle Nyhus Bakken