Laila Halvorsen og Roar Brandsgård giftet seg 27. august 2016

Vi takker for gaver, oppmerksomhet, god hjelp og for at vi hadde en veldig hyggelig dag ! Laila Oliversen Brandsgård og Roar Brandsgård