Britt og Kåre Jenshagen jubilerte 10. desember 2016

Gullbryllup