Anne Britt Kihle Gravermoen og Stian Øby Johansen giftet seg 13. august 2016

Vi giftet oss i Østre Fredrikstad kirke den 13. august 2016. Tusen takk til alle som bidro til å gjøre dagen vår fantastisk!