Charlotte L. Kristiansen og Trond Solli giftet seg 3. september 2016

Takk til alle som var med på å gjøre dette til en uforglemmelig dag. Foto: Hjertelig Foto

    DEL
{{score.total_count}}
Hanne Pleym & Trygve Singstad har giftet seg
Hanne Pleym & Trygve Singstad
Hilde Arnesen og Herman Schultz har giftet seg
Hilde Arnesen og Herman Schultz
Camilla Bjørneberg og Mats Tangen Dammen har giftet seg
Camilla Bjørneberg og Mats Tangen Dammen
Monika V Pedersen & Kristian Gulheim har giftet seg
Monika V Pedersen & Kristian Gulheim
Tor Anders Fingarsen & Nina Beate Berg har giftet seg
Tor Anders Fingarsen & Nina Beate Berg
Monika & Kristian Gulheim har giftet seg
Monika & Kristian Gulheim
Tommas Benterud og Julie Maria Fjellheim Venåsen har giftet seg
Tommas Benterud og Julie Maria Fjellheim Venåsen
Gina Elisabeth Mathisen,Bleiken og Fredrik Skjeggerud, Hønefoss har giftet seg
Gina Elisabeth Mathisen,Bleiken og Fredrik Skjeggerud, Hønefoss
Oda Iversen Bentzen og Even Buer Løvås har giftet seg
Oda Iversen Bentzen og Even Buer Løvås
Tine Dalen og Jim Weggersen har giftet seg
Tine Dalen og Jim Weggersen
Anne Therese Sortebekk og Gudbrand Farmen har giftet seg
Anne Therese Sortebekk og Gudbrand Farmen
Synne Helgerud og Erland Sveipe har giftet seg
Synne Helgerud og Erland Sveipe