Folk & familie

Gustav Amundsen er 7 år
Gustav Amundsen er 7 år
Victoria Elise Westgård Blakkisrud er 6 år
Victoria Elise Westgård Blakkisrud er 6 år
Gustav Amundsen er 7 år
Gustav Amundsen er 7 år
Kjersti Steen er 32 år
Kjersti Steen er 32 år
Nanna Bakken Jakobsen er 10 år
Nanna Bakken Jakobsen er 10 år
Kathrine Strømsod er 50 år
Kathrine Strømsod er 50 år
Ava Olderøy Lindqvist er 1 år
Ava Olderøy Lindqvist er 1 år
Erik Røste er 60 år
Erik Røste er 60 år
Maria Standahl Bomann er 8 år
Maria Standahl Bomann er 8 år
Bjørn Borgersen er 78 år
Bjørn Borgersen er 78 år
Sander Brynildsen Voreland er 1 år
Sander Brynildsen Voreland er 1 år
Kenneth Alan Larsen er 38 år
Kenneth Alan Larsen er 38 år
Anette Malene Gunderhuset og Ken Rudi Berntsen har fått barn
Anette Malene Gunderhuset og Ken Rudi Berntsen
Guro Lepperød og Simen Øvereng har fått barn
Guro Lepperød og Simen Øvereng
Julie Lukkassen og Alexander Blix har fått barn
Julie Lukkassen og Alexander Blix
Rikke og Didrik Kristensen har fått barn
Rikke og Didrik Kristensen
Oda Helen Koi Gandrud og Jo Guribye har fått barn
Oda Helen Koi Gandrud og Jo Guribye
Caroline Myroldhaug Brovold og Atle Nilsen har fått barn
Caroline Myroldhaug Brovold og Atle Nilsen
Natalie Jean Gundersen og Markus Søberg har fått barn
Natalie Jean Gundersen og Markus Søberg
Sarah og Aleksander Fjeld Grønlie har fått barn
Sarah og Aleksander Fjeld Grønlie
Knut Mathias Rotherud og Ingrid Marie Stabekk har fått barn
Knut Mathias Rotherud og Ingrid Marie Stabekk
Hanne Jacobsen & Christian Kjennerud har fått barn
Hanne Jacobsen & Christian Kjennerud
Anette Hasaas og Morten Glyrup Gam-Pedersen har fått barn
Anette Hasaas og Morten Glyrup Gam-Pedersen
Lene Carine Vik & Nikolai Due Strauman har fått barn
Lene Carine Vik & Nikolai Due Strauman
Anne og Atle Bergsrud har giftet seg
Anne og Atle Bergsrud
Cathrine & Raymond Solvang Aasli har giftet seg
Cathrine & Raymond Solvang Aasli
Siw Inger S Stubberud og Steffen Bråten jubilerer
Siw Inger S Stubberud og Steffen Bråten jubilerer
Reidun Nilsen fyller 80 år jubilerer
Reidun Nilsen fyller 80 år jubilerer
Ole Johnny Karlsen Hov Gård jubilerer
Ole Johnny Karlsen Hov Gård jubilerer
Martin Moen Stikbakke = ♥
Martin Moen Stikbakke = ♥
Natalia Wioletta Brzdak = ♥
Natalia Wioletta Brzdak = ♥
Oona Victoria Hallquist Keiserdalen = ♥
Oona Victoria Hallquist Keiserdalen = ♥
Siv Kozak Høibråten = ♥
Siv Kozak Høibråten = ♥
Christer Lillestrøm = ♥
Christer Lillestrøm = ♥
Jo Erik Gullen = ♥
Jo Erik Gullen = ♥
Victoria Dybdal Johansen = ♥
Victoria Dybdal Johansen = ♥
Richard Hansen Engelund = ♥
Richard Hansen Engelund = ♥
Roy cato buøen = ♥
Roy cato buøen = ♥
Ezequiel Garay = ♥
Ezequiel Garay = ♥
Tommy Bjerke = ♥
Tommy Bjerke = ♥
Liss Kristine Henningsen = ♥
Liss Kristine Henningsen = ♥
Minneord over Kari Fjalestad
Minneord over Kari Fjalestad
Minneord over Reidar Hæhre
Minneord over Reidar Hæhre
Minneord over Else Marie Lindahl
Minneord over Else Marie Lindahl
Minneord over Edgar Scarborough
Minneord over Edgar Scarborough
Vegard Broberg = ♥
Vegard Broberg = ♥
Sebastian R. Keiserdalen = ♥
Sebastian R. Keiserdalen = ♥
Jon Even Hansen = ♥
Jon Even Hansen = ♥