Kjæledyr - savnet og funnet

Her kan dyr og eier bli gjenforent!

Denne informasjonen må du legge inn:

  • I hvilket område er dyret savnet fra / funnet i
  • Spesielle kjennetegn på dyret
  • Hvor lenge har dyret vært savnet / hvor lenge er det siden du først så det
  • Evnt. kontaktinformasjon

Det er mulig å kommentere på bildet. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn kontaktinformasjon dersom du ikke vil.

NB! Samme krav til fullt navn gjelder her som i kommentarfeltet.

Innlegg publiseres først etter godkjennelse fra redaksjonen. Innlegg som ikke oppfyller kravene vil bli slettet uten at innsender kontaktes.

Bilder vil også komme på trykk i Ringerikes Blads papirutgave.

Henter bilder...