Diabetesforbundet Ringerike: Årsmøte

Mandag 11. februar kl.18:30
Kjelleren i Adventkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss
Hønefoss, RingerikeÅpne kart
kart
Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det blir servering og utlodning. Ta gjerne med deg en gevinst - mere moro da. Årsmøtepapirene vil bli distribuert til alle medlemmer med registrert e-postadresse. 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtesekretær 4. Valg av 2 representanter til å skrive under årsmøteprotokollen 5. Godkjenning av innkalling 6. Årsberetning for 2018 7. Regnskap for 2018 8. Budsjett for 2019 9. Fastsettelse av styrehonorar for 2018 10. Valg 11. Avslutning