Lysmesse i Helgelandsmoen kapell

Søndag 9. desember kl.17:00
Helgelandsmoen kapell
Hønefoss, HoleÅpne kart
kart
Velkommen til lysmesse! Liturg: prost Kristin Moen Saxegaard Organist: Iver Koksrud Trompet: Knut Skjervheim Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Hallingmessa med kultur innslag.