Åpent møte vedr hørselproblematikk

Mandag 17. september kl.18:00-20:30
Benterudstua, Hønefoss
Benterudgata 26, HønefossÅpne kart
kart
Velkommen til åpent møte mandag 17. september kl 18- 20.30. HLF Modum & Sigdal samarbeider med HLF Ringerike. Tema: Generell informasjon om HLF Briskeby og ulike tjenester som tilbys der. Ellen Dannevig Straube og Birgitte Nesje, audiopedagoger/ rådgivere fra HLF Briskeby, rehabilitering og utadrettede tjenester vil stå for denne informasjonen. For hvem: For alle våre medlemmer, samt for alle andre som sliter med hørselproblematikk, og som ønsker å lære mer om hvordan man kan møte denne type utfordringer i hverdagen. Annet: Enkel servering, loddsalg. Ta med kontanter. Hvor: Benterudstua i Hønefoss (ved rådhuset) Skyss: Det settes opp felles transport fra Vikersund (gratis). Påmelding/ frist: Bindende påmelding til Håkon B. Andersen (leder av HLF Modum og Sigdal) på tlf 901 01 867/ mail haa-and@online.no innen 16.sept.