Senioruniversitetet: «Arne Garborg»

Torsdag 13. september kl.12:00-13:00
Benterudstua
Hønefoss, RingerikeÅpne kart
kart
Dette nyskrevne kåseriet av Senioruniversitetets faste litteraturformidler Øyvind Straume tar for seg Arne Garborgs liv og diktning. Garborg skrev både romaner, dikt og essay, og introduserte filosofiske, litterære og religiøse ideer gjennom sin omfattende skribentvirksom-het. Han grunnla flere aviser og var en ihuga målmann.