Annonsørinnhold i samarbeid med Mesterbygg Ringerike AS

Hva er dette?

 
 

Lokal entreprenør med mange mesterverk på samvittigheten

Siden starten i 1994 har Mesterbygg Ringerike bygget alt fra hoteller og bilforretninger til skoler og boliger i sin hjemregion. Solid kompetanse gir tyngde til å ta krevende oppdrag. Lokal forankring skaper nærhet til kundene – og gjør det mulig å holde på de flinkeste fagfolkene. Slikt blir det mesterverk av!

Annonsørinnhold i samarbeid med Mesterbygg Ringerike AS

Mesterbygg Ringerike AS

Mesterbygg Ringerike AS ble etablert i 1994, og er bedrift med beina godt plantet i sin hjemregion. Med hovedbase på Hønefoss, har de Ringerike, Hole og Jevnaker som sitt primære nedslagsfelt. Høy kompetanse, allsidig erfaring og mange spennende referanser gjør dem til en etterspurt entreprenør blant små og store byggherrer i regionen.

– Vi har klart å forene en mellomstor, kompetent organisasjon med korte beslutningsveier og effektiv gjennomføringsevne. Det gjør oss rustet til å ta store oppdrag, men samtidig små nok til å bevare nærheten til lokalmarkedet og personlig oppfølging av kundene. Vi prioriterer å være en samarbeidspartner, og legger vekt på at opplevelsen til de forskjellige byggherrer oppfattes lik eller større enn deres forventninger, forteller daglig leder Paal Engebretsen.

Engebretsen har stort sett jobbet lokalt i hele sin karriere, bortsett fra noen år som produksjonssjef i det Oslo-baserte entreprenørkonsernet Hent. Han tok over som daglig leder for Mesterbygg Ringerike i 2016, og stortrives med å være tilbake i sitt eget nærmiljø.

– Jeg trives veldig bra med å jobbe "hjemme". Det samme gjelder for hele arbeidsstokken, hvor samtlige kommer fra det området som vi definerer som primærområde. Nettopp fordi vi jobber lokalt, kan alle være hjemme i rimelig tid etter endt arbeidsdag, i motsetning til hvis vi for eksempel tar oppdrag i Oslo og Bærumsområdet. Dette trives våre håndverkere med, og dette sammen med et godt arbeidsmiljø er mye av grunnen til at vi har veldig liten gjennomtrekk, mener Engebretsen. 

Paal Engebretsen forteller at Mesterbygg Ringerike prioriterer lokale samarbeidspartnere og at de har som målsetting å ta inn lærlinger hvert år.

Satser på de unge og det lokale

Mesterbygg Ringerike er også opptatt av å hente andre nødvendige ressurser fra nærområdet. Derfor bruker de så langt det lar seg gjør lokale underentreprenør og leverandører.

– Vi jobber hardt for å kunne bruke lokale leverandører og underentreprenører, fordi vi mener det er viktig å la verdiskapningen bli i hjemregionen. Derfor har dette høy prioritet i Mesterbygg Ringerike, selv om vi fra tid til annen må ty til aktører fra andre områder understreker Engebretsen.

Helt siden han startet som tømrerlærling i 1989, har Paal Engebretsen vært opptatt av nettopp verdiskapning. Dette er fortsatt en sterk drivkraft snart 30 år senere.

– Jeg har alltid likt å skape ting. Bygge flotte bygg som kundene blir fornøyd med, og som brukerne har nytte av. Selv om vi stort sett bruker de samme materialene og byggeprinsippene hver gang, er hvert prosjekt skreddersydd. Det synes jeg er spennende, sier Engebretsen.

Engebretsen startet som tømrerlærling, utdannet seg til tømrermester og har gradvis jobbet seg oppover. Det ønsker han også å gi dagens ungdom muligheten til. Som godkjent lærebedrift tømrer- og betongfag, satser Mesterbygg Ringerike målrettet på utdanning av nye fagarbeidere.

– Vi har som mål å ta inn 2-4 lærlinger hvert år. Mange av dem får tilbud om fast jobb etter fullført fagbrev, mens noen velger å ta høyere utdanning ved fagskole eller høyskole. Det åpner for mange muligheter, mener Engebretsen.

Hoveddelen av staben på 55 ansatte er håndverkere, av disse jobber rundt 10 personer administrativt i bedriften eller på prosjektnivå.

– Hos oss er det alltid mulig å stige i gradene, for de som har de riktige egenskapene. Vi vil alltid ha bruk for både dyktige fagarbeidere, anleggsledere og prosjektledere. Ungdom er fremtiden, derfor ønsker vi å utvikle våre medarbeidere gjennom jobbutvikling, relevante kurs og videreutdanning, sier Engebretsen. 

Paal Engebretsen, Nor Sivert Selte Larsen, Jo Erik Gullen og Jozef Opiela (f.v.) hos Mesterbygg Ringerike.

Bred og variert kompetanse

Selv om Mesterbygg Ringerike hovedsakelig har spesialisert seg på fagområdene tømrer og betong, har de også håndverkere med kompetanse innen snekkerarbeider, maler og gulvbelegg, systemhimlinger og kjerneboring. Noe av bedriftens styrke er at mange av de ansatte har tverrfaglig kompetanse.

– Vi har tømrere som kan utføre betongarbeider og omvendt. Denne tverrfagligheten er viktig, for da får vi utnyttet staben mer effektivt. Jo bredere kompetanse vi har, jo flere oppdrag kan vi ta, mener Engebretsen.

Flinke folk på mange fagfelt har gitt Mesterbygg Ringerike allsidig erfaring. Siden starten i 1994, har de vært engasjert i en rekke store og små oppdrag. Firmaets hovedsatsingsområde er næringsbygg og offentlige bygg, men de har også vært med på alt fra enkelte fundamenter for statuer til etablering av datasentre.

– Selv om det er stor variasjon i det vi gjør, ser vi en trend at bygg får et mer og mer minimalistisk preg. Det skal være funksjonelt med gode kvaliteter som gir lave driftskostnader i bruksfasen. Det er kostbart å bygge og drifte bygg i Norge, det gjelder å tenke kostnadseffektive løsninger, mener Engebretsen.

Konferansehall på Sundvolden hotell, ferdigstilt august 2017.

De senere årene også jobbet mye med boligprosjekter og rehabilitering av bygg.

– Vi har en egen avdeling som jobber med småprosjekter og byggrehabilitering, inkludert rammeavtaler for det offentlige, sier Engebretsen.

Av større prosjekter den senere tiden, vil Engebretsen trekke frem nytt bilanlegg for Prestmarken Bil. De skal også straks i gang med de bygningsmessige arbeidene for ny energisentral og nytt pelletsanlegg for Moelven Pellets Soknabruket, som skal stå ferdig mot slutten av 2019. Men det kanskje største prosjektet Mesterbygg Ringerike har vært med på de siste årene, er den nye konferansehallen for Sundvollen Hotell.

– Sundvollen Hotell har vært en viktig kunde for oss i mange år, og jeg håper at samarbeidet kan fortsette i årene som kommer, sier Engebretsen.

Mesterbygg Ringerike er en totalentreprenør som stiller med alle ressurser for å gjennomføre selv de mest krevende byggeprosjekter. Med både kompetansen og referansene i orden, er de alltid klare til å realisere sitt neste mesterverk. 

Mesterbygg Ringerike AS

• Etablert i 1994
• 55 ansatte fordelt på administrasjon og håndverkere
• Totalentreprenør med bred erfaring fra de fleste typer prosjekter
• Jobber hovedsakelig med næringsbygg, offentlige bygg og boligbygg
• Godkjent lærebedrift for tømrer- og betongfag
• Satser på utvikling av fagarbeidere og anleggsledelse

Del artikkelen på Facebook