Annonsørinnhold i samarbeid med Berntsen Plan & Oppmåling AS

Hva er dette?

 
 

Ingeniører som vet nøyaktig hva de driver med

Ingeniør Trond Berntsen vet nøyaktig hva han driver med, bokstavelig talt. Siden han startet Berntsen Plan & Oppmåling for 20 år siden, har han tatt mål av seg for å være den kundene ringer når de skal planlegge et byggeprosjekt. Med millimeterpresisjon sørger Berntsen og hans kolleger for at entreprenøren får full oversikt helt ned til minste detalj, slik at alt går etter planen.

Annonsørinnhold i samarbeid med Berntsen Plan & Oppmåling AS

Berntsen Plan & Oppmåling AS

Berntsen Plan & Oppmåling har basert hele sin virksomhet på å ha marginene på sin side. Firmaet driver i dag med alt innen oppmåling og arealkartlegging i forbindelse med ulike byggeprosjekter. I følge daglig leder Trond Berntsen stiller det offentlige stadig strengere krav til de som skal drive med denne typen tjenester. Samtidig har ansvarsområdene og ulike hensyn som må tas blitt stadig flere.

– På store offentlige bygg stilles det krav til nøyaktighet med fem millimeters margin, som skal sikre at selv den minste bolten passer i riktig hull. Når vi er ute og stikker ut bolighus, må vi også følge offentlige regler i forhold til tomtegrenser og andre vitale installasjoner som kraftlinjer, vannledninger og liknende. Det er mye å ta hensyn til, og gjør du feil kan de fort blir kostbart, påpeker Berntsen.

En av tjenestene de tilbyr er kartlegging av arealer og utarbeidelse av kotekart. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde. Til dette arbeidet bruker de også drone i noen tilfeller.

– Ofte er eksisterende kart unøyaktig, fordi det er mye som er bygget og endret i omgivelsene etter at det opprinnelige kartet ble laget. Ved hjelp av en drone kan vi effektivt utføre kartlegging av områder for å lage kart med en nøyaktighet på pluss minus 5 cm når det gjelder høydekurver, forteller Berntsen.

De kan også foreta grensepåvisninger av eiendommer der grensemerker er blitt borte. 

Kristian Aalberg hos Berntsen Plan & Oppmåling har full kontroll på posisjon og høyder.

Første bit av puslespillet

Men det Berntsen og hans kolleger kanskje driver aller mest med er aksestikking på store bygg. Ved større bygg er byggets plassering definert av akser. Disse aksene følger bygget oppover i etasjene, og alle detaljer i bygget er definert ut fra disse aksene.

Selv om Berntsen Plan & Oppmåling i utgangspunktet ikke har lang leveringstid på sine tjenester, er det er viktig å planlegge ting ordentlig. Hvis de ikke kommer inn tidlig i forbindelse med grunnundersøkelser, kan det blant annet blir feil høyde på bygget. Da blir ikke søknaden til kommunen riktig, og den må behandles må nytt.

– Vi starter vår jobb allerede før grunnarbeidene starter. Vi er den første brikken i puslespillet, og vi sørger for at alle de andre brikkene faller på plass. Dersom vi ikke gjør ting riktig, er det mye annet som blir feil i prosessen. Vår oppgave er å gi entreprenøren full oversikt, slik at prosjektet kan gjennomføres etter planen for å unngå forsinkelser og unødvendige kostnader, påpeker Berntsen.

Etter at Berntsen var ferdig utdannet ved Ingeniørhøyskolen på Gjøvik, jobbet han i mange år som oppmålingssjef, før han ble distriktssjef i Block Watne på Hønefoss. I 1998 startet han et enmannsforetak parallelt med fast jobb i en bedrift. Etter hvert ble det så mye å gjøre, at han bestemte seg for å satse fullt og helt på sitt eget firma.

– Jeg fikk stadig mer å gjøre, og til slutt ble det for mye for meg å drive alene. I 2012 ble virksomheten omdannet til et aksjeselskap med to ansatte. I 2013 fikk vi tredjemann med på laget, og i dag teller Berntsen Plan & Oppmåling AS fem ansatte, inkludert meg som daglig leder, forteller Trond Berntsen. 

Kontroll av posisjon og høyder før twisten på brua kommer. Berntsen Plan & Oppmålingen synes dette er et meget spennende prosjekt å være en del av.

Ingeniørkunst av høy klasse

Berntsen Plan & Oppmåling er et navn som når stadig flere, og prosjektene blir stadig mer spennende. Ett av disse er Kistefos-Museet på Jevnaker, der det nå bygges en spektakulær ny kunsthall over Randselva. Museumsbygget er designet av det internasjonalt anerkjente danske arkitektfirmaet BIG – Bjarke Ingels Group – og den danske entreprenøren Bladt Industries har totalentreprisen.

– Fra 1. juli 2019 kan du se på kunst samtidig som du krysser Randselva via en kombinert bro og kunsthall. Et bygg som i seg selv vil framstå som et spektakulært kunstverk, sier Berntsen.

Han mener det nye Kistefos-Museet er ingeniørkunst av høy klasse. Den bærende stålkonstruksjonen er et rektangel som dekker et 60 meter langt fritt spenn over Randselva, og som midtveis er vridd 90 grader. Det gir broen et skulpturelt preg. Berntsen Plan & Oppmåling har utført alt av oppmåling i forbindelse med prosjektet.

– Dette er helt klart et prestisjeprosjekt for oss, og definitivt et av de mest spennende vi har vært med på. Det er et unikt byggverk i norsk sammenheng, mener Berntsen.

Han kan også fortelle om en rekke andre spennende prosjekter, om enn ikke like spektakulære som Kistefos-museet. Blant disse kan vi nevne Høyskolen i Buskerud, boligblokker på Benterud, Ringerike flerbrukshall og Hønefoss VGS. I tillegg jobber de med boligblokker for Berntsen tidligere arbeidsgiver, Block Watne.

– Vi er litt overalt, og har som mål å ta på oss prosjekter innenfor en times reiseavstand. Det omfatter blant annet Ringerike, Jevnaker, Hadeland, Oslo, Drammen og Røyken, sier Berntsen. 

Kristian Aalberg og Magnus Bratli Holte har full fokus på oppmålingen.

20 år med oppmåling

Berntsen Plan & Oppmåling er vant til å jobbe med stor presisjon. Det gjelder ikke bare millimeter, men også minutter. Med slagordet "på rett sted til rett tid" har de som mål å alltid komme som avtalt. Det har ført til gode tilbakemeldinger fra kundene.

– Vi hadde en gang en kunde i Røyken, som jo er et stykke unna Hønefoss. Jeg spurte om han ikke heller ville bruke et firma som kanskje holdt til litt nærmere. "For meg er det omtrent det samme hvor langt dere kjører, så lenge dere kommer når dere lover". Hvis en entreprenør må vente, koster det veldig mye mer selv om kjøretiden vår er lang, mener Berntsen.

En stadig økende oppdragsmengde gjør at Berntsen Plan & Oppmåling er åpne for å rekruttere flere folk. De ser særlig etter personer med god erfaring innen reguleringsplaner – gjerne med master i arealplanlegging og kartfag. Selv om de allerede har høy kompetanse på dette, er det område som bare vil bli viktigere i årene som kommer, samtidig som kravene til arealplaner blir stadig strengere.

– Det er viktig for oss å godt rustet for fremtiden fordi det skjer enormt mye på Ringerike, med utbygging av både Ringeriksbanen, firefelts motorvei, boliger og næringsliv, sier Berntsen.

Han kan fortelle om en bedrift med godt miljø, og som er flinke til å gjøre ting sammen også på fritiden. Blant annet er de flittige brukere av Gledeshuset på Hønefoss, som de selvfølgelig har vært med på oppmålingen av.

– Vi prøver å bruke det så ofte vi kan, og går blant annet på teaterforestillinger, julerevy og Hønefoss-revyen.

Når vi spør om de har tenkt å feire at det er 20 år siden oppstarten, er han litt usikker.

– Vi har det veldig travelt om dagen, så det spørs om det blir tid. Uansett skal vi unne oss et lite julebord og dra inn til Oslo for å se Phantom of the Opera. Så får vi se på nyåret om vi får tid til en liten 20-årsfeiring, avslutter Trond Berntsen.

Planlegger du et utbyggingsprosjekt? For å være sikker på å ikke komme skjevt ut, bør du overlate oppmålingen og kartleggingen til Berntsen Plan & Oppmåling. Hvis du er ingeniør med kompetanse på arealplanlegging, er det meget mulig at du er bedriftens neste medarbeider. 

Berntsen Plan & Oppmåling – tjenester

Kartlegging av arealer
Kartlegging av arealer og utarbeider kotekart. Foretar også grensepåvisninger av eiendommer der grensemerker er blitt borte.

Bygg- og aksestikking
Ved større bygg er byggets plassering definert av akser. Disse akser følger bygget oppover i etasjene, og alle detaljer i bygget er definert ut fra disse aksene.

Anleggstikking
Alle typer anleggstikking som veier, plasser, fundamenter, damanlegg og annet.

Husplassering
Plasserer alle typer bygg med god nøyaktighet, og foretar beliggenhetskontroll i henhold til kommunale krav i den enkelte kommune.

Masseberegning
Masseberegninger innen alle typer anlegg.

Drone
Effektiv kartlegging av områder ved bruk av drone. Dataene kan for eksempel brukes til masseberegninger eller georeferert "as built" dokumentasjon.

Reguleringsplaner
Utarbeider reguleringsplaner i forbindelse med utbygging av områder. Foretar da all varsling, kontakt med naboer, offentlige etater og andre interessenter.

Byggesøknader
Byggesøknader for eneboliger og andre mindre tiltak.

Uavhengig kontroll
Ved bygging av boliger er det innført uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet i boligen.

Berntsen Plan & Oppmåling AS

• Etablert som enkeltpersonforetak i 1998 av Trond Berntsen
• Omdannet til aksjeselskap i 2012
• 5 erfarne medarbeidere med høy kompetanse
• Utfører alt innen oppmåling og arealkartlegging i forbindelse med byggeprosjekter

Del artikkelen på Facebook