Annonsørinnhold i samarbeid med Nettservice Ringerike AS

Hva er dette?

 
 

Fremoverlent selskap med gode fremtidsutsikter

Nettservice Ringerike har som mål å være blant regionens mest moderne og miljøvennlige arbeidsplasser. Det vil de at kundene skal være også. For å komme fremtiden i møte, satser de konsekvent på klimavennlige løsninger og rekruttering av morgendagens medarbeidere.

Annonsørinnhold i samarbeid med Nettservice Ringerike AS

Nettservice Ringerike AS

Nettservice Ringerike er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft, som i tillegg består av selskapene Nettservice Hadeland og Nettservice Drammen. Tidligere var selskapene organiserte under ulike navn, men i 2017 ble alle omdøpt til Nettservice med tilhørende stedsnavn.

– Vi kjører i dag under samme merkenavn, noe som gjør at vi kan flytte biler, utstyr og personell etter behov, sier Anders Granheim, daglig leder i Nettservice Ringerike.

De ulike selskapene i Nettservice er gode alene, men best sammen. Målet er å være en ledende elektroentreprenør på Østlandet. Kundene er nettselskaper, kommuner og privatkunder. De tilbyr tjenester innen distribusjonsnett, byggestrøm, veibelysning og elbilladere.

– Vi jobber med stort sett alt i forbindelse med nett, kabler og strøm utenfor husets fire vegger. Dette omfatter alt fra bygging og nyinstallasjon til drift og vedlikehold, forteller Granheim.

Både Nettservice Ringerike og konsernet for øvrig har store vekstambisjoner. Derfor satser de tungt på rekruttering. Ringerikskraft har i dag 28 lærlinger, hvorav 27 er i Nettservice. 12 av disse jobber på Ringerike.

– Lærlinger er fremtiden, og vi ser en stor gevinst i god rekruttering. Det er utrolig mange flinke ungdommer der ute, og inntak av lærlinger er absolutt nødvendig for å sikre tilgang til kvalifiserte fagfolk i fremtiden, mener Granheim.

Av de 12 lærlingene som jobber i Nettservice Ringerike, er det to jenter. Ida Malnes skal ta fagprøve nå i desember, mens Malin Haukedal startet 1.august og kan se frem mot to og et halvt år med spennende utfordringer.

– Vi ønsker oss enda flere jenter i faget! Jeg tror det er bra for arbeidsmiljøet. Nytt utstyr har gjort de tunge jobbene lettere, og det er derfor ingen problemer for en jente å bli en god energimontør i dag, påpeker Granheim. 

Malin Haukedalen startet som lærling hos Nettservice Ringerike i august.

De unge i fokus

Nettservice Ringerike har et tett samarbeid med Hønefoss VGS, og besøker skolen én gang i året for å presentere seg og sin virksomhet. I løpet av året har selskapet rundt 20 elever på utplassering i 14 dager, hvor de får en innføring i faget og får prøve seg på ulike arbeidsoppgaver. Granheim mener det er behov for flere energi- og belysningsmontører.

– I 2018 tok vi inn fire lærlinger basert på 53 søknader! Det viser at det er en genuin interesse for faget. Vi har et etterslep på montører, så her trenger vi flere. Ved å ha elever på utplassering kan vi bli bedre kjent med dem, og klarer å velge de riktige personene som vi vil ha med oss videre i læreperioden, mener Granheim.

Nettservice er også kjent for sitt gode sosialt arbeidsmiljø. Blant annet drar hele konsernet med alle landets avdelinger på en felles samling med en kombinasjon av faglig innhold og sosiale aktiviteter én gang i året.

– Det er viktig å treffes regelmessig, for å skape et godt fellesskap på tvers av avdelingene. Det gjør at vi samarbeider bedre, mener Granheim.

Han ser også stor nytte av å styrke selskapets kompetanse gjennom regelmessig kursing og annen utdanning.

– Våre medarbeidere deltar årlig på lovpålagte kurs. Dersom noen ser nytte av å ta for eksempel en fagskoleutdanning, er det mulig at vi kan sponse deler av skolegangen, sier Granheim. 

Lærling Ida Malnes er klar for fagprøven om noen uker.

Økende etterspørsel av elbilladere

Rekruttering er bare et av satsningsområdene til Nettservice Ringerike. Grønn strøm og miljø blir stadig viktigere, og kravene strengere. Som en ledende elektroentreprenør ønsker de å være en sentral del av denne utviklingen. De er for tiden inne i en prosess om miljøsertifisering, som vil være klar i løpet av andre kvartal 2019.

– Kundene våre har begynt å stille krav til at alle underleverandører skal være miljøsertifiserte, og vi er i dag i gang med den prosessen. Som en betydelig aktør i markedet, er det naturlig for oss å satse enda sterkere på miljø. Blant annet har vi gode rutiner for kildesortering, montert solceller og investert i flere elbiler og eltrucker, forteller Granheim.

Nettopp fokus på elbillading er et annet viktig ledd i miljøsatsingen til Nettservice Ringerike. Selv om de har drevet med montasje av private ladere tidligere for selskapet Kraftriket, er de i ferd med å bygge opp en avdeling som skal levere større elbilanlegg til eiendomsselskaper, borettslag, sykehus, kommunebygg og andre offentlige parkeringsplasser.

– Det er et ønske om at 25 prosent av alle offentlige parkeringsplasser skal ha mulighet for elbillading i fremtiden. Det betyr at disse anleggene trenger smarte ladeløsninger som sikrer at ladeopplevelsen blir god både for den enkelte, men også når mange biler trenger lading til samme tid. Med vår kompetanse, har vi mulighet til å ta hele leveransen fra prosjektering til installasjon av ladere, sier Granheim.

Installering av elbilladere er en vesentlig del av arbeidsdagen for Joakim Bævrevoll, Kevin Bakken og Anders Granheim (f.v.).

Behovet for elbillading blir også stadig mer utbredt på byggeplasser. Stadig flere entreprenører investerer i blant annet elektriske gravemaskiner, og det er økt fokus på bruk grønn byggestrøm i stedet for dieselaggregater. I tillegg krever dagens byggeplasser stadig mer strøm på grunn av en økende mengde utstyr. Behovet for byggestrøm vil bare øke i fremtiden, derfor satser alle Nettservice-selskapene mer på dette.

– Vi har i flere år levert tradisjonelle byggestrømkasser til mindre prosjekter. I dag ser vi at større utbyggingsprosjekter for blant annet sykehus, hotell og næringsbygg krever mye strøm i forhold til kraner og annet kraftig utstyr, sier Granheim.

Dette krever ofte provisoriske nettstasjoner og annen infrastruktur for å få det på plass. Nettservice Ringerike har løsningen.

– Vi har allerede solgt oss inn til flere entreprenører, og leverer nå flere komplette provisoriske anlegg på byggeplasser på Østlandet, forteller Granheim.

Eirik Brørby Fivesdal i full gang med arbeidsdagen hos Nettservice Ringerike.

Hektiske hverdager med varierte installasjoner

En av de som har valgt Nettservice som leverandør av byggestrøm, er entreprenørfirmaet Seby AS. De jobber med store prosjekter innen oppføring av kontorbygg, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg. Dermed har de stort behov for byggestrøm til alt fra belysning til tårnkraner. Nettservice har også levert elbilladere, slik at de ansatte på byggeplassen kan lade bilene sine mens de er på jobb.

– Det er hele tiden et krav om mer miljøvennlige byggeplasser, både i offentlig sektor og næringsliv. Som entreprenør må vi innrette oss etter det. Nettservice er veldig serviceinnstilte, stiller på kort varsel og leverer gode produkter. Vi har brukt dem på flere prosjekter, og vi er veldig fornøyde med dem, sier Jørgen Alne i Seby AS.

Nettservice Ringerike har hatt flere større prosjekter på gang den siste tiden. De har blant annet byttet ut 300 lyktestolper på Ringerike. I tillegg har de byttet over 1000 gamle armaturer med LED-belysning for Bærum kommune. De har også levert alle tjenestene i forbindelse med bygging av nytt datasenter på Follum – inkludert 26 nye nettstasjoner med transformatorstasjoner.

– Kundene velger oss fordi vi har et solid omdømme på alle mulige måter. Vi representerer gode verdier, som er forankret helt fra toppledelse og ned til montørnivå. Solid økonomi gjør at vi kan ta store prosjekter. Moderne maskinpark og dyktige medarbeidere gjør at vi kan utføre jobben på beste måte, mener Granheim.

De er en attraktiv arbeidsgiver, som stadig flere søker seg til. De har også Ringerikskraft i ryggen, som gjør at de har muskler til å utvikle seg videre.

– Vi fremstår som en solid og stabil arbeidsplass som folk ser opp til. Det lover godt med tanke på rekruttering, sier Granheim.

Nettservice Ringerike er et fremoverlent selskap som ser utvikling i alt. Selv om de ender på en omsetning på hele 130 millioner i 2018, har de som mål å øke med 20 millioner i 2019.

– Vi starter med god frisk i 2019, satser på videreutvikling av viktige områder som elbillading, byggestrøm og belysning. Kanskje finner vi også noen andre områder vi kan kaste oss på, avslutter Granheim.

Nettservice Ringerike skal bli den ledende elektroentreprenøren på Østlandet. For å klare det, trenger de flere dyktige elmontører og elektrikere som vil være med på laget. Er du en av dem?

Nettservice Ringerike AS

• Et selskap i konsernet Ringerikskraft
• Ble etablert som en del av konsernet i 2003
• 51 ansatte, hvorav 12 lærlinger
• Forventet omsetning i 2018 på 130 millioner
• Blir miljøsertifisert i løpet av andre kvartal 2019
• Tilbyr elektroentreprenørtjenester innen distribusjonsnett, byggestrøm, vegbelysning og elbillading

Del artikkelen på Facebook