Annonsørinnhold i samarbeid med Betonmast Ringerike AS

Hva er dette?

 
 

Entreprenør som tar ansvar for mennesker og miljø

Betonmast Ringerike hører ikke bare hjemme i et av landets største entreprenørkonsern. De er også hjemmehørende i en av regionene i landet med størst byggeaktivitet. Det forplikter. Derfor tar de alltid ansvar for mennesker og miljø – og satser aktivt på rekruttering, kursing og klimabevisst bygging.

Annonsørinnhold i samarbeid med Betonmast Ringerike AS

Betonmast Ringerike AS

Ringerike er en region i rivende utvikling. Som en av de største entreprenørene i distriktet, er det en selvfølge at Betonmast Ringerike er en sentral del av denne utviklingen. Utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 har også ført til behov for flere boliger, barnehager, skoler og næringsbygg.

– Det skjer mye på strekningen mellom Hønefoss og Sandvika. Det er på denne aksen vi har vårt nedslagsfelt. Målet er at skal utvide vår virksomhet på Ringerike, samtidig som vi har en del prosjekter på gang i Asker og Bærum, sier Philip van de Velde, daglig leder.

Selskapet han leder har sin opprinnelse tilbake til 1976, og var tidligere en del av selskapet Tronrud Bygg. I 2017 ble de kjøpt opp og er i dag en del av Betonmast, en av Norges største byggentreprenører. Konsernet omfatter i dag 13 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge, omsetter for over 5 milliarder kroner og har over 1000 medarbeidere.

– Konsernets avdeling på Ringerike har i dag cirka 90 medarbeidere. Disse er fordelt på rundt 60 håndverkere innen tømmer og betong, samt 30 funksjonærer i form av prosjektledere og anleggsledere. I tillegg bruker vi en rekke lokale underentreprenører på tekniske fag og spesialleveranser, forteller van de Velde.

Selskapet er en betydelig arbeidsgiver på Ringerike. Noe de også har planer om i årene som kommer. Som godkjent lærebedrift i tømrer- og betongfag, har de som mål å utdanne minst fire nye lærlinger hvert år. For Betonmast Ringerike er dette et av de viktigste satsningsområdene for fremtiden.

– Det er ikke lett å finne folk som vil satse på bygg, og det er enda vanskeligere å finne flinke folk. Derfor må vi ta vare de som faktisk har interesse og talent. Gjennom å utdanne de riktige personene, opparbeider vi oss stadig mer kompetanse som vi kan bygge videre på, mener van de Velde.  

Kennet Bekkevold og Elisabeth Holsbrekken tar gjerne et ekstra løft for den lokale utviklingen.

Trivsel og sikkerhet i fokus

Som lærling i Betonmast blir du en del av et lag, der du får god oppfølging og innføring i faget. Målet er at alle skal få variert praksis i henhold til læreplanen, føle tilhørighet og trives så godt at de ønsker å bli værende i bedriften – også etter bestått fagprøve.

– Hos oss er det god sjanse for å få jobb etter endt læretid. Vi har da blitt godt kjent med lærlingene gjennom 2 år, og de kan gli rett inn i jobben. Det er viktig for oss å ha en god stamme av nye folk som vi gradvis kan fase inn i virksomheten, mener van de Velde.

Foruten å være godkjent lærebedrift, satser Betonmast Ringerike målrettet på faglig utvikling og kursing av medarbeidere på alle nivå. Dette gjelder særlig innenfor helse, miljø og sikkerhet – som er grunnleggende i alle ledd fra planlegging til gjennomføring.

– Betonmast Ringerike skal være en sikker arbeidsplass hvor medarbeiderne føler seg trygge og tatt vare på. Vårt overordnede mål er at alle skal komme trygt hjem hver dag. Vi jobber for å involvere våre medarbeidere på alle nivå, for å skape forståelse for at alle har et ansvar for at byggeplassen er sikker. Vi gjør det sikkert eller vi gjør det ikke, sier van de Velde.

Som totalentreprenør har Betonmast Ringerike også et stort ansvar for å sørge for at alle underentreprenører blir innlemmet i HMS-rutinene, og ikke bare egne medarbeidere.

– Vi har akkurat begynt med en ny kampanje som setter fokus på hørselskader. Det er ikke alle som vet at vedvarende støy eller høye smell kan skade hørselen for alltid. Derfor ønsker vi en bevisstgjøring rundt dette gjennom et eget kursopplegg, forteller van de Velde. 

Det er ikke lett å finne folk som vil satse på bygg, og det er enda vanskeligere å finne flinke folk. Derfor må vi ta vare de som faktisk har interesse og talent.

Philip van de Velde, daglig leder
Elisabeth Holsbrekken og Kennet Bekkevold på befaring for Betonmast Ringerike.

En foretrukket partner

Ytre miljø er et annet viktig satsningsområde for Betonmast Ringerike. Byggebransjen er inne i en aldri så liten grønn revolusjon. Byggeaktivitet påvirker miljøet rundt oss. Betonmast har i lang tid jobbet med flere tiltak for å minimere den negative påvirkningen av byggeaktiviteten – både når det gjelder byggemetode, materialbruk og energiforbruk.

– Ved å bygge tette bygg med tekniske styringsløsninger kan vi minimere energiforbruket i byggets levetid. Det blir også stadig flere krav fra offentlige byggherrer om å bruke mer miljøvennlige materialer. De siste årene har det blant annet blitt mer vanlig å bygge i massivt tre fordi det har lavere CO2-utslipp enn betong og stål, forteller van de Velde.

I tillegg til å benytte bærekraftige byggemetoder, har Betonmast også full kontroll på avfallet som produseres på byggeplassen. Målet er å redusere ressursbruken ved å planlegge slik at vi får minst mulig avfall, blant annet gjennom størst mulig sorteringsgrad og mest mulig gjenbruk.

– En byggeplass produserer mye avfall. Derfor har vi ikke bare innarbeidet gode rutiner for kildesortering, men samarbeider også med underleverandører om å få leveranser i bulk i stedet for plast. Da kan vi jobbe både mer effektivt og miljøvennlig, mener van de Velde.

Miljøsatsingen i Betonmast Ringerike gjør at de alltid ligger i forkant, og er forberedt den dagen det kommer nye krav. Det gjør dem foretrukket både av private og offentlige utbyggere i hele regionen.

– En entreprenør som ikke er miljøbevisst, har ingen fremtid. Fokus på miljø er vinn eller forsvinn i vår bransje, mener van de Velde. 

 

En lokal støttespiller med solid omdømme

Betonmast Ringerike er en moderne entreprenør med hovedvekt på store, kompliserte bygg. Blant spesialområdene er skoler og barnehager, men de har også bygget omsorgsboliger, sykehjem, kontorbygg og boliger. Blant de største og mest kjente oppdragene de siste årene kan vi nevne nytt kontorbygg i Hvervenmoen Næringspark, Bergerbakken skole, Skredsvikmoen barnehage på Geithus og boligprosjektet Brutorget på Hønefoss.

– Vi har mange spennende prosjekter på gang, blant annet Ullerål skole på Hønefoss, som skal stå ferdig i 2020. Vi forhandler også om flere store prosjekter for 2019, i tillegg til en rekke mindre prosjekter, forteller van de Velde.

Han kan fortelle at de ofte får gode tilbakemeldinger på det de bygger, og gjennom mange år har opparbeidet et solid omdømme. Betonmast Ringerike er kjent som en seriøs og pålitelig entreprenør, som leverer høy kvalitet.

– Dessuten er vi en komplett samarbeidspartner, som holder i hele prosjektet fra start til slutt. Det tror jeg er viktig i et stadig mer krevende og sammensatt bransje, mener van de Velde.

Der Betonmast Ringerike ønsker å sette et minimalt fotavtrykk på det globale miljøet, ønsker de å sette et desto større avtrykk i lokalmiljøet. I tillegg til å sette preg på sine omgivelser gjennom moderne og gode bygg, er de opptatt av å støtte opp om frivillig arbeid. De har støttet flere idrettsklubber og har blant annet sponset Villmannløpet med utstyr og belysning.

– Som en av de ledende entreprenørene på Ringerike ønsker vi å bidra til nærmiljøet med mer enn bare nyttige bygg. For oss er det helt naturlig å være en støttespiller til lokalsamfunnet vi bor og jobber i hver dag, sier van de Velde.

Det skjer mye på Ringerike, og regionen vil alltid trenge folk som kan bygge. Derfor satser Betonmast Ringerike på utdanning av morgendagens fagarbeidere. Som en stor entreprenør har de også et særlig ansvar for fotavtrykket de setter på miljøet. Derfor har de alltid et grønt fokus gjennom alle sine prosjekter. 

Betonmast Ringerike AS

• Cirka 90 ansatte
• En del av Betonmast Hæhre, som i dag er landets fjerde største entreprenørkonsern
• Bygger hovedsakelig store og kompliserte bygg i offentlig og privat sektor
• Godkjent lærebedrift innen tømrer- og betongfag, og satser aktivt på rekruttering av lærlinger
• Har alltid et grønt fokus gjennom alle sine prosjekter

Del artikkelen på Facebook