Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Etterspurte ingeniører som trenger flere kloke hoder

Annonse fra Norconsult AS, avdeling Hønefoss

Norconsult på Hønefoss er en del av Norges største tverrfaglige rådgiverselskap. Nå har de ambisjoner om å bli enda større på Ringerike. Da trenger de flere kloke hoder. Målet er å doble antall ansatte de neste fem årene. Det skal gi økt kompetanse og kapasitet til å kunne delta i flere kompliserte prosjekter.

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, og er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Tjenestene er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Med målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess – og til et mer verdifullt og bærekraftig samfunn.

– Kundene velger oss fordi vi tilbyr komplette løsninger, og fordi vi har den beste kompetansen som er å få tak i, sier Stein Egil Sæter.

Han er kontorleder hos Norconsult i Hønefoss, som er i stadig vekst. Avdelingen har to store satsningsområder – energi og VA-teknikk. Førstnevnte omfatter prosjektering av blant annet dam- og vassdragsanlegg. Det andre har fokus på prosjektering av prosessanlegg innen vann- og avløpsteknikk.

– Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse på disse områdene. Derfor søker vi etter dyktige sivilingeniører eller ingeniører med bygg- og anleggsteknisk bakgrunn innen konstruksjonsfag, VA-teknikk og prosessfag, sier Sæter.

Han forteller at Norconsult på landsbasis rekrutterer flest studenter fra NTNU, men også fra andre utdanningsinstitusjoner over hele Norge – blant annet i Bergen, Stavanger og Ås. Totalt ansetter Norconsult i Norge over 300 nye medarbeidere hvert år. Avdelingen på Hønefoss har i dag ni ansatte, og ambisjonen er å doble antall medarbeidere innen fem år.

– Vi ønsker å rekruttere folk med universitets- eller høgskoleutdanning på bachelor- og masternivå. Vi kan tilby en spennende jobb med gode utviklingsmuligheter i et av landets ledende fagmiljøer, sier Sæter. 

Prasanth Parameswaran, Stein Egil Sæter, Erik Bjørn og Anne Willemsen (f.v.) i Norconsult, Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

Kompetansestyrking i fokus

Til sammen har Norconsult over 2650 ansatte fordelt på 55 kontorer i hele Norge – fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør. Konsernet har til sammen mer enn 3600 ansatte på verdensbasis, fordelt på fire verdensdeler.

– Fra Hønefoss er det kun 40 minutter til hovedkontoret i Sandvika, hvor vi er representert med kompetanse i har alle fag. Fordi vi har et tett samarbeid og en tverrfaglig organisasjon med alle funksjoner, blir det enklere og mer kostnadseffektivt for kunden å bruke Norconsult, mener Sæter.

Alle som jobber i Norconsult har gode muligheter for faglig utvikling, i form av både intern kursing og etterutdanning. Det gjør at de ansatte kan styrke sin kompetanse innenfor sitt eget eller tilgrensende fagområder.

– Vi har også PhD-ordning i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Hvert år er det 1-2 medarbeidere i Norconsult som tar doktorgrad, forteller Sæter.

Norconsult Hønefoss legger også stor vekt på å skape et godt sosialt miljø – gjerne i kombinasjon med faglig innhold. Hvert år drar de på en 2-3 dagers utenlandstur. I år var de på fagtur i regi av de fagvise nettverkene fra hovedkontoret, til høsten neste år skal de på tur i egen regi.

– Hvor vi vet jeg ennå ikke, men det blir sikkert spennende! Noen av våre medarbeidere har fått i oppgave å bestemme reisemålet. Kravet er at det skal ha et faglig innhold relatert til vår virksomhet, kombinert med sosiale aktiviteter, sier Sæter.  

Stein Egil Sæter trives godt med å bistå kunder med å realisere drømmeprosjektet.

Sammen skal vi utvikle regionen 

Norconsult i Hønefoss har høy kompetanse på prosjektering av kompliserte bygg og anlegg. De bidrar også stadig oftere med rådgivning i tidlige prosjektfaser. I tillegg har de betydelig kompetanse på teknisk integrering, tilstandskontroll samt planlegging av drift og vedlikehold.

– Vi er tverrfaglig og komplette. Det vil si at vi kan løse alle små og store oppdrag, fra idé til ferdig prosjekt og oppfølging etter ferdigstillelse. Vi har jobbet med en rekke spennende prosjektet på Ringerike det siste året, forteller Sæter.

Han nevner forprosjekt til Ringerike videregående skole for Buskerud fylkeskommune så vel som bygningsfysikk og akustikk til sitt eget kontorbygg i Hvervenmoveien 33. Norconsult Hønefoss skal straks starte prosjektering av et nytt bygg til avfallssortering for HRA på deres avfallshåndteringsanlegg på Trollmyra. De har også jobbet med delprosjektering av kunstbroen på Kistefos, som rådgiver for byggherren.

Vi kan tilby en spennende jobb med gode utviklingsmuligheter i et av landets ledende fagmiljøer.

Stein Egil Sæter

Sist, men ikke minst er Norconsult engasjert med både revurdering og prosjektering av en rekke store dam- og vassdragsanlegg i distriktet. Blant annet Åsa, Viul og Hønefossen er revurderingsoppdrag for Ringerikskraft, og Hensfoss er under prosjektering av ny damkonstruksjon og oppgradering av kraftstasjonsanlegget for Glitre Energi.

– Kraftprodusenter som Ringerikskraft og Glitre Energi kommer tilbake til oss gang etter gang. Det tar jeg som et tegn på at de er fornøyde med oss. Vi har også et utstrakt samarbeid med Foreningen til Begnavassdragets Regulering, som er en forening av kraftprodusenter som sokner til Begnavassdraget, forteller Sæter.

Norconsult Hønefoss er etterspurte som rådgivende ingeniører fordi vi er gode på tverrfaglig rådgivning. Målet er å bidra til økt verdiskapning – både for kundene og samfunnet for øvrig.

– Har du et prosjekt dere ønsker å realisere, er det bare å kontakte oss ved Norconsult i Hønefoss! Vi ser på mulighetene, og hjelper dere gjerne med å legge til rette og planlegge veien videre, oppmuntrer Stein Egil Sæter.

Norconsult i Hønefoss har de beste rådgivende ingeniørene på Ringerike. De har store ambisjoner, og vil gjerne være med å utvikle regionen sammen med deg – enten du er medarbeideren de trenger eller har et spennende prosjekt du ønsker å realisere. 

Norconsult AS, avdeling Hønefoss

• En del av Norges største tverrfaglige rådgiverselskap med 3600 ansatte
• Har i dag ni ansatte, med ambisjon om å doble staben innen fem år
• Tilbyr rådgivning og prosjektering på fagområder som konstruksjonsteknikk/byggteknikk, dam og vassdrag/energi, prosessteknologi/vann og avløp
• Høy kompetanse på planlegging og prosjektering, prosjektadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse og driftsassistanse

Redaksjonen i Ringerikes Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet