Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Har som mål å bli Ringerikes ledende entreprenør

Annonse fra Asker Entreprenør AS, avdeling Ringerike

Siden etableringen i oktober 2017 har Asker Entreprenør sitt regionskontor på Hønefoss nesten doblet staben i forhold til det som var ambisjonen. I løpet av bare litt over et år, er de allerede på god vei til å nå målet om å bli en ledende entreprenør på Ringerike. Likevel har de ingen planer om å senke farten, og satser friskt på rekruttering – og maratonløp.

Sammen med sine to gode kolleger Jon Håvard Bakken og Johan Kolsrud fra tidligere Tronrud Bygg, fikk Ole Einar Rongved i 2017 oppgaven med å bygge opp det nye regionskontoret til Asker Entreprenør på Ringerike. Som henholdsvis kalkulasjonsleder, prosjektleder og regionleder er alle tre dyktige fagfolk, som vet godt hvilke kvaliteter og egenskaper det lokale markedet etterspør.

Rongved startet som lærling i Tronrud Bygg i 2000, og jobbet seg oppover i gradene frem til han gikk over til Asker Entreprenør i 2017. Både Bakken og Kolsrud har tilsvarende lik bakgrunn fra bransjen. Avdelingen på Hønefoss er et av selskapets fire regionskontorer på Østlandet. De andre ligger i Asker, Nittedal og Moss.

– Når vi fikk muligheten til å være med å skape noe nytt på Ringerike, kunne vi ikke si nei. Samtidig føles det trygt å ha solide eiere som Asker Entreprenør og Ø.M. Fjeld i ryggen, sier Rongved.

Asker Entreprenør har konsernet Ø.M. Fjeld som største eier. Konsernet hadde lenge ønsket å etablere en virksomhet på Hønefoss, men tidspunktet måtte være riktig. Målet var å finne de rette menneskene som kjenner det lokale markedet og mulighetene som ligger der. Etableringen av regionskontor på Ringerike passer godt inn i konsernets vekststrategi, og det uttalte målet om lokal tilstedeværelse over hele Østlandet.

– Avdelingen på Hønefoss dekker Ringerike og omegn inntil Bærum, samt Hadeland. Dette er et område hvor Ø.M. Fjeld tidligere ikke har vært veldig aktive. Ringeriksregionen ligger tett på det eksisterende markedet til Asker Entreprenør, og derfor var det naturlig å organisere satsningen som en del av selskapet, sier Rongved.

Asker Entreprenør har vokst kraftig de siste årene, og forventer en omsetning på over en milliard kroner i 2018. 

Rollef Johansen, Anders Dahl og Ole Einar Rognved (f.v.) har som mål at Asker Entreprenør skal bli en av de store aktørene på Ringerike.

En lokal bedrift i sterk vekst

Målet til er å bli en av de stor lokale aktørene på Ringerike – et mål de snart er i ferd med å nå. Avdelingen på Hønefoss har ekspandert betydelig mer enn planlagt.

– Planen var å være rundt 10 ansatte innen utgangen av 2018, men i dag er vi nesten dobbelt så mange. Staben teller nå totalt 19 medarbeidere. Målet er at vi skal bli enda flere til neste år, forteller Rongved.

Et selskap i vekst trenger flere dyktige medarbeidere, og spesielt håndverkere. Derfor starter Asker Entreprenør på Ringerike opp som lærebedrift fra høsten 2019. De jobber nå aktivt mot de videregående skolene på Ringerike og Hadeland. Målet er å ta inn to lærlinger i året.

– Det er kamp om de flinkeste håndverkere. Derfor ser vi det som veldig positivt å være lærebedrift, slik at vi kan bidra til å utdanne de som velger å gå inn i bransjen. I tillegg er Ø.M. Fjeld veldig gode på rekruttering, og jobber målrettet mot ingeniørhøgskole og teknisk fagskole for å være attraktive for nyutdannede. Det er også noe vi på Hønefoss drar nytte av, sier Rongved.

Når vi fikk muligheten til å være med å skape noe nytt på Ringerike, kunne vi ikke si nei.

Ole Einar Rongved

Staben til Rongved består primært av tømrere og forskalingssnekkere med videreutdanning fra teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole. De jobber kontinuerlig med kompetanseheving på alle områder i den daglige driften – fra kalkulasjon til gjennomføring.

– Tekniske forskrifter er i stadig utvikling og det kommer jevnlig nye kontraktstandarder. Derfor må vi hele tiden holde oss oppdatert. Det betyr at vi alltid er åpne for å tiltrekke oss funksjonærer med erfaring som formann, anleggsleder eller prosjektleder, understreker Rongved.

Hans Erik Grønlie slår et slag for den lokale utviklingen på Ringerike.

Kompetente håndverkere med stolthet for faget

I Asker Entreprenør legger de stor vekt på riktige personlige egenskaper, og ikke bare faglige kvalifikasjoner. Det gir gode utviklingsmuligheter for rett person.

– Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som har lyst å være med oss på laget. Vi kan love deg et godt arbeidsmiljø med flat struktur, gode samarbeidsrutiner og ikke minst spennende prosjekter. Dessuten har vi også en aktiv treningsgruppe for alle nivåer og skal være med på Ringeriksmaraton hvert år. Det er bare å ta kontakt med meg, oppfordrer Ole Einar Rongved.

Ringerike er inne i en veldig spennende periode, med stor aktivitet. Blant annet bidrar utbygging av Ringeriksbanen og ny E16 til å skape store muligheter i regionen fremover. Samtidig trenger det lokale markedet en solid aktør med kompetanse både på boligutvikling og næringsbygg.

– Vårt ønske er å være med på det meste av både stort og smått i lokalmarkedet fremover, og vi er allerede inne i prosessen på flere spennende prosjekter, forteller Rongved.

Blant prosjektene kan vi nevne utvidelse av arbeidssenteret til Menova på Kilemoen, nytt kontorbygg for HRA og nytt kornlager og kontorbygg for Ringerike Kornsilo, som ferdigstilles i disse dager.

– Vi er en trivelig gjeng som er kjent for å opptre ryddig og ordentlig, er til å stole på og som ikke minst er stolte av håndverket vårt. Vi kjenner lokalmarkedet godt, alle våre ansatte har lokal tilhørighet og de fleste byggherrene på Ringerike vet hvem vi er. Det er kanskje den beste referansen vi kan få, avslutter Rongved.

Selv om Asker Entreprenør sin avdeling på Ringerike blir stadig større, har de ikke mistet bakkekontakten. Tvert imot har de ikke glemt at fornøyde kunder tross alt er det viktigste. Samtidig jobber de hele tiden med å rekruttere de flinkeste folkene i bransjen. Kanskje du er en av dem?

Asker Entreprenør AS, avdeling Ringerike

• Etablert i oktober 2018
• Ett av fire regionskontorer i Asker Entreprenør
• Største eier er konsernet Ø.M. Fjeld (60%)
• 19 ansatte i avdelingen
• Godt samarbeid med underleverandører av tekniske tjenester

Redaksjonen i Ringerikes Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet