Previous.png
Next.png

Med kvalitet på veien

Siden 1977 har Terje Tandberg Transport AS spesialisert seg på transportoppdrag.

Den familiedrevne bedriften har fokus på kvalitet og kundeservice fra start til mål. .

Mode of transport, Food, Azure, Rectangle, Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

Med en erfaringshistorikk som går helt tilbake til 1966 skulle mye tilsi at transportfirmaet Terje Tandberg AS, som ble stiftet i 1977, har kunnskapen og kompetansen som skal til for å løse et transportoppdrag på best mulig måte.

Firmaet har hatt fokus på kvalitet gjennom generasjoner. Samtidig har deres styrker og plussfaktorer blitt utviklet og foredlet av dyktige og pålitelige folk med god kjennskap til både bedriften og lokalmarkedet.

High-visibility clothing, Hard hat, Workwear, Tradesman, Vehicle, Gesture, Crane, Tower

SOM FAR SOM SØNN! Kristian Dramdal (t.v.) og Hans Dramdal er noen av de dyktige medarbeiderne som jobber i Terje Tandberg Transport AS.

Service i førersetet

Markedsfortrinnet til Terje Tandberg Transport AS ligger nettopp i kvaliteten på det helhetlige produktet.

Kunden skal føle seg ivaretatt fra første kontakt og frem til varen er levert til ønsket adresse.

- Målet er å gjøre vårt beste for å levere et bra produkt, og å være bedre enn våre konkurrenter. Når vi kjører gods for en leverandør, blir vi på en måte leverandørens ansikt utad. Derfor er vi nøye med hvordan vi ter oss i møte med kundene. Vi er høflige, og vi strekker oss langt for å møte kundens behov, forklarer daglig leder Audun Tandberg.

Det helhetlige kvalitetsfokuset er noe som kjennetegner firmaet. Kommer det en forespørsel på noe ekstra, er de ansatte på tilbudssiden.

Tandberg understreker at for at bedriften skal levere et godt produkt, er de avhengig av å ha dyktige folk med på laget. Bedriftens ansatte har vært der i en årrekke. De kjenner rutinene, har gode holdninger og utøver jobben sin som dyktige profesjonsutøver.

- Dessuten har vi utstyr som er egnet til å drive transport på norske veier. Kombinert med dyktige medarbeidere bidrar dette til at vi klarer å levere punktlighet og kvalitet i måten vi utfører transportoppdragene på, sier han.

Terje Tandberg Transport AS

  • Lastebil og jernbanetransport.
  • Transporterer i hovedsak papir, glass og farlig gods.
  • Egen jernbaneterminal i Hønefoss med plass til blant annet 7 jernbanevogner a 30 meter.
  • Jernbaneterminalen er på 8.800 kvadratmeter, jernbanehallen på 4270 kvadratmeter.
  • Laster om lag 1000 jernbanevogner i året.
  • Hovedkontor på Geithus i Modum med 11 ansatte og 9 lastebiler.
  • Har eget firma i Eskilstuna i Sverge med 4 ansatte.
  • Har i tillegg tre kranbiler, to varebiler, samt maskinutleie for snørydding, lasting, løft og lossing.
High-visibility clothing, Automotive lighting, Workwear, Helmet, Vehicle, Sleeve, Gesture, Hood, Engineer

LANG ERFARING: Audun Tandberg har lang erfaring innen transportbransjen. Bedriften har spesialisert seg på transport av farlig gods.

Transportspesialist

Terje Tandberg Transport AS tilbyr jernbane- og lastebiltransport, lagring, håndtering og videre distribusjon.

Kundene er i papir- og glassindustrien, samt at firmaet også transporter gods i klassene EX II, EX III og Tank, som i praksis er ulike former for eksplosiver, våpen og ammunisjon. I tillegg har de firmaet Terje Tandberg Transport AB i Sverige, hvor tankbilene går i faste oppdrag med leveranser til blant annet bergverksindustrien i Norge, Sverige og Danmark.

Bedriften har hovedkontor på Geithus i Modum og utfører med sine 11 ansatte og ni lastebiler en betydelig årlig transportjobb. Transportfirmaet har dessuten et eget firma i Sverige med fire ansatte.

I tillegg til lastebilene eier transportfirmaet også tre kranbiler, og to varebiler. Kranbilene har en rekkevidde på inntil 26 meter, og egner seg for de fleste typer transport og løfteoppdrag, mens varebilene kan ta med gods på opptil et tonn.

De har også kjørebroer for lasting av maskiner på opptil 11 tonn.

Motor vehicle, Facial expression, Vision care, Smile, Outerwear, White, Organ, Goggles, Black, Human
Standing, Black-and-white, Style, Tarpaulin
Flash photography, Glasses, White, Black, Black-and-white, Style
Automotive tire, Motor vehicle, Wood, Wheel, Tree, Black-and-white, Style

Unikt i Norge

I 2011 ekspanderte firmaet og kjøpte sin egen jernbaneterminal på Hønefoss med en total størrelse på 8.800 kvadratmeter, hvorav jernbanedelen utgjør 4.270 kvadratmeter. I tillegg eier transportfirmaet om lag 25.000 kvadratmeter utendørs, som potensielt kan opparbeides til utendørs lager. Årlig håndterer jernbaneterminalen om lag 1.000 godsvogner, og en vanlig vogntype kan romme inntil 72 europaller med en nyttelast på godt over 60 tonn.

- Så vidt jeg vet finnes det ikke maken i Norge. Vi har 215 meter jernbanespor med plass til syv jernbanevogner a 30 meter med innendørs rampe, og dermed tilrettelagt for effektiv lasting med truck. Det er også ramper for lasting og lossing av lastebiler knyttet opp mot jernbanevognene. Rent konkret har vi valgt godsvogner i stedet for containere av hensyn til økt lastekapasitet knyttet opp mot vekt og volum, sier Tandberg.

Forklift truck, Automotive tire, Motor vehicle, Wheel, Car, Tread, Wood

GOD LAGRINGSPLASS: I 2011 kjøpte Terje Tandberg Transport en jernbaneterminal på Hønefoss. Her er alt tilrettelagt for effektiv lasting og lossing.

Transport på skinner

Terje Tandberg Transport AS har et samarbeid med en av de største aktørene innen jernbane i Skandinavia. Denne aktøren har et eget jernbanenettverk som når ut til over 50 terminaler i hele Europa.

Samarbeidspartneren transporterer cirka tre millioner tonn gods på jernbane i året, og hovedsakelig fra Skandinavia og ut til Europa. Dette fører til en motsatt vareflyt, i forhold til det som er normalt da de må ha vognene tilbake til Skandinavia. I tillegg har de ledetider som kan konkurrere opp mot lastebiltransport, med helt ned i fem dager ledetid fra kunde i Italia til vognene er hos oss på Hønefoss Terminalen.

- Vi bruker konvensjonelle godsvogner hvor vi kjører med trucker direkte fra vår rampe inn og ut på jernbanevogna for lasting. Med denne typen vogner får man bedre lastekapasitet både når det gjelder vekt og volum, sammenlignet med for eksempel containere. I vognene som går i vårt system kan vi laste opptil 2,5 ganger mer vekt, og opptil tre ganger mer volum, sammenlignet med en semitrailer fra Europa, forklarer Tandberg.

Transportfirmaet håndterer cirka 1000 jernbanevogner inn og ut per år på Hønefoss Terminalen, men har kapasitet til å påta seg mer. I perioder har de lastet rundt 60 prosent av vognene ut igjen med gods for eksport.

De vanligste vogntypene i firmaets togsystem er kortkoblede Hiirrs- og Laaiis-vogner og noen boggivogner. Disse laster 63- 72 euro paller og har nyttelast opptil 63,5 tonn per vogn.

- Vi har også muligheter til å transportere gods på andre typer vogner. Alt i alt gjør dette at vårt jernbanenettverk er svært konkurransedyktig. Ta kontakt så finner vi den beste transportløsningen, sier Tandberg.

Motor vehicle, Automotive tire, Sky, Plant, Wheel, Truck, Tree, Bumper

TRANSPORT OVER HELE LANDET: Terje Tandberg Transport AS tilbyr transport med lastebil og jernbanetransport.

Papirtransport over landegrensene

En viktig del av jobben i jernbaneterminalen gjøres med papirruller. Ifølge Tandberg fungerer det slik at papir fraktes fra Piteå i Nord-Sverige og fra Hoya i Tyskland opp til Hønefoss.

Når papirrullene ankommer Hønefoss tar transportfirmaet seg av håndtering, lagring og handling. Deretter transporteres alt til kunden. De laster også baller med fillepapir av ulike typer inn i jernbanevognene. Papiret hentes fra ulike steder.

– Jeg har kjørt fillepapir fra Bergen, Stavanger og Haugesund til lageret vårt på Hønefoss. Når jernbanevognene er lastet opp med fillepapir, sendes dette til Tyskland og Piteå i Nord-Sverige for så å komme i retur som nye papirruller. Vi ser på dette som en effektiv og samtidig miljøvennlig løsning, avslutter Tandberg.

Mode of transport, Motor vehicle, Automotive lighting, Tire, Plant, Photograph, Wheel, Product, Car

FAMILIEBEDRIFT: Interessen for transport har gått i arv hos familien Tandberg. I dag drives bedriften av andre og tredje generasjon.

Kontakt

Adresse:
Roseveien 1, 3360 Geithus

Telefon: 905 31 298
E-post:  audun@tandbertrans.no
Hjemmeside: https://tandbergtrans.no/