Previous.png
Next.png

Med stø hånd på byggeprosjekter

P7 Prosjekt AS har høy kompetanse innen prosjektledelse og rådgivning.

Rectangle, Triangle

ANNONSØRINNHOLD FRA

Vil du vite litt mer om firmaet som har ledet de fleste store kommunale prosjektene på Ringerike de siste 4 årene? P7 Prosjekt er firmaet.

P7 Prosjekt ble etablert i 2015, og de 20 medarbeiderne jobber med prosjektledelse av offentlige og private byggeprosjekter og samferdselsprosjekter fra start til slutt.

Firmaet har i dag oppdrag i området fra Tønsberg til Romerike, og har hovedkontor i Asker. Grunnet stor oppdragsmengde i Ringeriksregionen, og flere ansatte fra distriktet, ble det i 2020 etablert et eget kontor på Hønefoss med 4 faste medarbeidere tilknyttet kontoret.

High-visibility clothing, Slope, Snow, Workwear, Asphalt, Sky, Freezing, Tree, Plant

PROSJEKT JERNBANEKULVERTEN: Arild Rønnestad (f.v.), Knut Magne Mork, Gudbrand Strømmen, Rasmus Piltingsrud og Joakim Gjersøe viser gjerne frem prosjektet Jernbanekulverten som ble etablert på kun 42 timer i oktober 2020, og som ble ledet av P7 Prosjekt.

Solid erfaring

Konseptet til P7 Prosjekt består i å lede prosjekter for så vel private som offentlige utbyggere ifølge prosjektleder Knut Magne Mork. Det gjelder både prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, HMS-oppfølging og annen rådgivning. Vi har den erfaring, kompetanse og kapasitet som byggherrene gjerne mangler i egen organisasjon, og kan bistå med små eller store oppgaver i alle faser av et prosjekt

- Våre prosjektledere har lang erfaring i ledelse av prosjekter med ulikt omfang og kompleksitet og har i så måte opparbeidet seg en solid erfaring som i sin tur bidrar til en trygg og sikker prosjektgjennomføring, sier han.

Mork legger til at firmaets mål er å skape en merverdi i prosjektene for kundene, og således være en foretrukket aktør, samt spesialist på ledelse av bygg- og anleggsprosjekter.

- Derfor er vårt fokus rettet mot kundetilfredshet, verdiskapning, god gjennomføring og kvalitet. Dette jobber vi målrettet med å oppnå ved å være faglig dyktige, løsningsorienterte, positive, og dedikerte, forklarer prosjektlederen.

P7 Prosjekt

  • Etablert i 2015 av erfarne prosjektledere med høy kompetanse innen prosjektadministrasjon.
  • Tilbyr planlegging, ledelse og gjennomføring av offentlige og private bygge- og anleggsprosjekter.
  • Kontorer i Asker, Drammen og på Hønefoss.
  • Rammeavtale med Ringerike og Hole kommuner innen bygg og innen infrastuktur/kommunalteknikk.
  • P7 Prosjekt er ISO-sertifisert innen både kvalitetsledelse og miljøledelse.
Field house, Building, Stairs, Hall, Flooring
Interior design, Property, Building, Wood, Architecture, Flooring, Floor, Hall, Wall
Interior design, Table, Furniture, Property, Chair, Architecture, Wall, Floor, Flooring
Urban design, Sky, Cloud, Building, Plant, Tree, Landscape

FLOTT FOR ELEVENE: Ullerål skole var et stort prosjekt for P7 Prosjekt, som var ansvarlig for prosjekt- og byggledelse. Oppdragsgiver var Ringerike kommune.

En betydelig aktør

Ser man på andelen utførte, nåværende og framtidige prosjekter, kommer det tydelig fram at P7 Prosjekt har lang bransjeerfaring.

I Oslo har firmaet blant annet ansvaret for prosjekteringsledelsen for Flytårnet stasjon på nye Fornebubanen, og de har også en rammeavtale for prosjektledertjenester med en rekke utførte oppdrag for Universitetet i Oslo og med Undervisningsbygg Oslo KF, et foretak som i praksis er hovedstadens største eiendomsforvalter.

På Ringerike har firmaet rammeavtaler med Ringerike og Hole kommuner, og de har ledet en rekke offentlige lokale prosjekter i Ringerike og omegn.

Her kan blant annet nevnes nye Ullerål skole, etableringen av Hov omsorgssenter og foreldrekonsept, byggingen av Ringerike interkommunale legevakt og ambulansestasjon, rehabilitering og ombygging av Kryllingheimen sykehjem på Noresund, samt fornyelsen av Modumheimen sykehjem.

Sistnevnte prosjekt var i størrelsesorden 12.400 kvadratmeter, fordelt på 8.350 kvadratmeter nybygg og 4.050 kvadratmeter total rehabilitering. Av infrastrukturprosjekter kan nevnes oppgradering av Hønengata, Hovsmarkveien, Hov Alle og Parkgata, samt ny jernbaneundergang under Randsfjordbanen.

P7 Prosjekt hadde dessuten ansvaret for prosjektledelsen da Spenncon Rail fikk ny produksjonshall for jernbanesviller, samt nytt administrasjonsbygg.

Av kommende prosjekter i distriktet som ledes av P7 Prosjekt kan det nevnes ny felles 1-10 skole for Krødsherad kommune, utbedring og oppgradering av Nes Oppvekstsenter i Ådal, og nye Hov ungdomsskole.

Road surface, Trousers, Sky, Window, Building, Snow, Tree, Asphalt

STORT PROSJEKT: Joakim Gjersøe (f.v.), Arild Rønnestad, Rasmus Piltingsrud, Gudbrand Strømmen og Knut Magne Mork foran Hov Øst Omsorgsboliger.

Søker flere medarbeidere

Som følge av positiv respons fra markedet og en årlig vekst i organisasjonen er prosjektleder Mork nå tydelig på at firmaet vil ansette flere.

- Slik det er nå ser vi etter tre-fire kompetente fagfolk som kan bli med på laget. Det er en fordel med erfaring fra ledelse av bygge eller anleggsprosjekter, men ikke noe absolutt krav. Det er derimot nødvendig med erfaring fra byggebransjen, at man er strukturert og omgjengelig, og trives med samspill og selvstendig arbeid. Kommunikasjon er også en viktig egenskap siden det i store prosjekter ofte er mange personer involvert, og da gjelder det å kunne snakke godt med alle for å få til et bra samarbeid og et vellykket resultat, sier Mork.

Samtidig vektlegger han at jobben er både spennende og givende.

- Hos oss får du mulighet til å lede prosjektarbeider på vegne av byggherren, ta mye ansvar og jobbe selvstendig med høy grad av frihet og fleksibilitet. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø preget av stolthet og entusiasme, i tillegg til at vi har fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor grad av trivsel, avslutter Mork.

Kontakt

Adresse:
Torvveien 4, Postboks 247, 1383 Asker

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

Telefon: 64 80 81 66
E-post: post@psju.no
Web: www.psju.no