Previous.png
Next.png

HRP Ringerike utvider:

Vi trenger flere dyktige kolleger innen prosjektledelse og prosjektering

HR Prosjekt har tatt mål av seg å bli en av Norges viktigste samfunnsbyggere. Det har de langt på vei lykkes med. Siden starten i Hønefoss i 2005, har de gjort seg bemerket i prosjekter over hele landet. Nå ønsker de seg flere kvinnelige medarbeidere.

Rectangle

ANNONSØRINNHOLD FRA

HR Prosjekt ble etablert av Helge Rustand i Hønefoss i 2005. Siden oppstart har selskapet vokst til å bli en landsdekkende aktør med nesten 400 ansatte fordelt på 16 regionkontorer. Det gjør dem til landets største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg og anlegg.

HRP leverer i dag prosjektadministrative tjenester til både offentlige prosjekter, private eiendomsutviklere og andre utbyggere. I løpet av 15 år i bransjen, har de høstet solid erfaring og gode resultater fra flere spennende prosjekter i alle landsdeler.

– Vår filosofi er å jobbe mest mulig lokalt på Ringerike, samtidig som vi ønsker å dra nytte av kompetansen som finnes i HRP sentralt og i de ulike regionene. Du kan godt si at vi er et lokalt kontor som dekker hele landet, sier avdelingsleder Tom Stubberud.

Dress shirt, Fixture, Sleeve, Flooring, Eyewear, Floor, Wood

HR Prosjekt er en norsk samfunnsbygger som ønsker å være en sentral aktør i den lokale utviklingen på Ringerike. Tom Stubberud er avdelingsleder i Hønefoss, som er et av selskapets 16 regionkontorer.

Vil øke kvinneandelen i selskapet

Med hovedkontor i Bjørvika og regionkontorer fra Sandefjord i sør til Alta i nord, har HRP solid lokal forankring i sine respektive nærområder.

På avdelingen i Hønefoss er de i dag 10 medarbeidere. Det nyeste tilskuddet er Charlotte Stubberud. Hun har jobbet på hovedkontoret i Oslo siden 2012. Da hun flyttet tilbake til hjembygda Jevnaker, ble det naturlig å tilhøre lokalkontoret i Hønefoss. I dag er hun involvert i flere prosjekter på hjemmebane, som prosjektleder.

– Dette er en kjempeinteressant bransje. Det er annerledes å jobbe med så mange menn, man merker stor forskjell på kommunikasjonen. Den er ofte tydeligere og mer direkte, sier Charlotte med et smil.

HRP ønsker å sette lys på likestilling og mangfold. Et blandet miljø av kvinner og menn skaper bedre prosjekter. For å jevne ut den mannsdominerte bransjen, oppfordrer Tom alle med relevant utdanning og kompetanse til å søke jobb hos dem.

– Vi jobber med flere ulike og spennende prosjekter, man får muligheten til å være med å utvikle noe. Man ser stor fremgang og gode resultater i en ny vei, eller et bygg, samt hva dette har å si for det lokale og Norge, sier han.

People in nature, Road surface, Sky, Cloud, Plant, Tree, Asphalt, Highland, Grass, Landscape

Charlotte Stubberud har blant annet vært prosjektleder for rehabilitering av Gran og Lunner interkommunale vannverk. Hun ønsker seg gjerne flere kvinnelige kolleger!

Tett samarbeid mellom avdelingene

Avdelingen i Hønefoss jobber tett med både hovedkontoret i Bjørvika og selskapets øvrige avdelinger. Med sentral beliggenhet i Hvervenmoveien 49, langs E16 ved innkjøringen til Hønefoss, har de nærhet til markedet.

– Selv om HRP er et stort landsdekkende firma, samarbeider vi svært godt på tvers av kontorene. Vi på Hønefoss samarbeider godt med kontorene på Jessheim, Gol, Drammen og Hamar. Her supplerer vi kunnskap, og kan fint veksle på mannskap i forbindelse med prosjekter. Her bistår de alle prosjektlederne, også i Oslo, forteller Tom.

HRP har fokus på å etablere faglig sterke team som kan jobbe helt fra tidlig utredningsfase og lede prosjektene gjennom alle byggefaser fra A til Å.

– Vi skal være det naturlige førstevalget når det kommer til prosjektledelse. Målet er at byggherren skal få den beste kompetansen og den nødvendige oppfølgingen, slik at både sluttproduktet og prosessen svarer til forventningene, understreker Tom.

Prosjektledelse for VEAS, rehabilitering og ombygging av prosesshall i fjell. Prosjektleder Torstein Gihle.
Hard hat, High-visibility clothing, Workwear, Infrastructure, Helmet, Engineer, Tunnel
Prosjektledelse for ombygging av Bærum sykehus. Prosjektleder Knut Rohr-Torp.
Urban design, Building, Plant, Daytime, Window, Sky, Car, Travel
Prosjektledelse for bygging av Kongsvinger ungdomsskole. Arkitekt, HLM Arkitektur AS, Prosjektleder Tom Stubberud.
Sky, Building, Water, Electricity
Utskifting av trikkeskinner i Grefsenveien Øvre. Kontrollingeniør Elektro/Kjøreledning/jording Jonny Lundemo.
High-visibility clothing, Road surface, Sky, Building, Cloud, Infrastructure, Workwear, Window, Vehicle, Asphalt
Byggeledelse for Bymiljøetaten i Oslo kommune. Rehabilitering av Thorbjørn Egners plass, tilstøtende veier og utsetting av kunst foran Kampen kirke. Byggeleder Morten Børmarken.
Mode of transport, Automotive lighting, Road surface, Sky, Asphalt, Building, Thoroughfare, Tar, Cloud
Presterud Gård. Bygning fra 1850-tallet skal tilbakestilles til opprinnelig utførelse, i samarbeid med kulturminnemyndigheter.
Land lot, Sky, Plant, Building, Window, House, Tree, Door, Cottage, Cloud

Nye fagfelt

HRP kan bistå hele veien i prosjekter – fra idéfase til anbudsprosess, oppfølging av entreprenører i byggeperioden, overlevering og oppfølging i reklamasjonsperioden. Dette inkluderer også kontrahering av alle relevante faggrupper – fra rådgivende ingeniører til utførende entreprenører innen ventilasjon, VVS og elektro.

– Vi kan ta ansvar for planleggingen og gjennomføringen i sin helhet, slik at kunden oppnår best mulig kvalitet og økonomi i prosjektet. Enten det er snakk om nybygg eller rehabilitering av et bygg for eksisterende eller nye bruksområder, sier Tom.

Han forteller at de også har også en stor satsning på ITB, (Integrerte Tekniske Bygginstallasjoner) for å koordinere de tekniske fagene, slik at det totale tekniske anlegget fungerer mest mulig optimalt etter overtagelse.

HRP har også nylig opprettet en egen sikkerhetsavdeling. Med fysisk og digital sikkerhet av både offentlige og private bygg, for ivaretakelse av cybersikkerhet og beredskapsplaner er målet å hjelpe bedrifter med å beskytte seg, både digitalt og fysisk.

Tidligere sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Carl Axel Hagen leder nå HRP sin nye avdeling innenfor sikkerhetsrådgivning.

Andre nye satsningsområder for HRP er blant annet havbruk og utbygging av oppdrettsanlegg, samt miljø og sikkerhet.

– Mange er opptatt av klima, utslipp fra maskiner og unngår regnskogsmaterialer. Vi ønsker å videreføre klimaspørsmålet inn i prosjektene. Derfor fokuserer vi på fremtidsrettede miljøspørsmål. Våre miljørådgivere samarbeider tett med andre fagområder som prosjekteringsledelse, geoteknikk, byggeteknikk og anleggsteknikk slik at vi kan leverer helhetlige og kostnadseffektive løsninger som tar hensyn både til miljø, sikkerhet og økonomi, påpeker Tom.

I det siste har mange kommuner innført eiendomsskatt. Nå kan også HRP bistå med taksering av eiendommer.

– Vi har taksert 400-500 større og mindre eiendommer, både bolig og næring. Deriblant har vi taksert to idrettshaller i Bergen før de skulle rives, sier han.

Road surface, Urban design, Cloud, Plant, Sky, Building, Asphalt, Grass, City

HR Prosjekt har de siste årene jobbet med ombygging av Ringerike Sykehus. Prosjektleder Heidar Asgeirsson foran sykehuset.

Lokale pågående prosjekter

For Vestre Viken Helseforetak har HRP prosjektlederroller i flere prosjekter på Ringerike sykehus. Sykehuset har blant annet bygget om senter for kvinner og barn, fødeavdelingen, og planlegger ombygging av dialyseavdelingen og radiologiavdelingen.

I tillegg til funksjonell ombygging pågår også utbedring av tekniske installasjoner, som utskifting av vann- og avløpsledninger, el-installasjoner, ventilasjonsanlegg og utskifting av vinduer.

Det gjennomføres også en større mulighetsstudie for samlokalisering av polikliniske og radiologisk avdelinger frem mot 2030.

For samme oppdragsgiver har HRP også prosjektlederrolle for ombygging på Bærum Sykehus. Det er gjerne enklere å velge en aktør man kjenner, når man har hatt et godt samarbeid på et tidligere prosjekt og har erfaring fra liknende oppdrag.

HRP Ringerike bistår også Ringerike kommune med det nye høydebassenget for drikkevann, og legging av nye rør på Eggemoen.

– Kommunens vann og avløp skal forlenges fra dagens industribygg og langs veien innover til like i bakkant av den gamle militærleiren. Dette er nok et interessant prosjekt for de lokale, som vi er så heldig å være en del av, sier han.

Andre kjente prosjekter vi har jobbet med:

HM 2, forretningsbygg

HM 49, kontorbygg

HM 60, forretningsbygg

Ringeriksbanen

Vestfoldbanen

Samsmoen barnehage

KUR-anlegg, ombygging av lokale avløpsanlegg

Hønefoss Arena

Bergerbakken skole og idrettshall

Benterud skole

Nødetatene på Lunner og Gran

Maxbo Gran

Eggemoen

Alle prosjekter er like viktige

For HRP i Hønefoss har det blitt mange prosjekter i løpet av årene – fra bygg, vann og avløp til vei og bane. I tillegg har de vært med på alt fra skoler og kirker til ulike VA-prosjekter og infrastruktur for industriområder. De styrer både små og store prosjekter, og alle er like viktige.

– For oss er alle prosjekter prestisjeprosjekter, uansett kategori og oppdragsgiver. Vi ønsker alltid å yte det beste for prosjektet, slik at byggherren får et bygg eller anlegg som er tilpasset sine krav til både bruk og drift i fremtiden, understreker Tom.

Jonny Lundemo er en mann med bred erfaring innen prosjekteringsledelse.
Bjørn Stokk foran HM60, hvor HR Prosjekt har spilt en sentral rolle.
Land vehicle, Street light, Automotive design, Cloud, Wheel, Car, Sky, Tire
Prosjektleder Heidar Asgeirsson på kontoret.

HR Prosjekt AS

  • HR Prosjekt AS (HRP) har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra tre til over 400 ansatte. Selskapet er i dag landets største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg og anlegg.
  • Visjonen er å bli Norges viktigste samfunnsbygger, ved å være en foretrukket leverandør innen prosjektadministrasjon til offentlig og private eiendomsutviklere og entreprenører.
  • I 2017 ble HRP kåret til Gaselle for 8. året på rad.
  • HRP er landsdekkende med hovedkontor i Bjørvika i Oslo og 16 regionkontorer i hele Norge.
  • Sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner.
  • Tilbyr faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser.
  • Eies av det norske fondet Longship, gründer Helge Rustand og nøkkelmedarbeidere i selskapet.

Rom for erfarne fagfolk

Med utbyggingen av blant annet Ringeriksbanen og E16 følger også behovet for flere boliger, skoler og andre bygg. Det ønsker HRP å være med på. I løpet av de neste 2-3 årene vil selskapet doble antall ansatte i Hønefoss fra 10-20 medarbeidere.

– Med stadig nye og mer komplekse byggeprosjekter på trappene, vil behovet for flere fag og bedre prosjektadministrasjon bli større. Vi kan bistå både offentlige og private utbyggere i små og store prosjekter, påpeker avdelingsleder Stubberud, som mener at det er bra for arbeidsmiljøet med en god kjønnsbalanse.

– Har du relevant erfaring og spennende referanser å vise til, er det bare å ta kontakt enten du er mann eller kvinne, oppfordrer han.

Kontakt oss

Adresse
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Telefon: 474 67 612
E-post: ts@hrprosjekt.no

Alle foto: Erik Hansen og HR Prosjekt