BYGGMAGASINET

i Hønefoss 2020

Construction worker, High-visibility clothing
Previous.png
Next.png

Bygger nye Hov ungdomsskole "in natura"

Betonmast Ringerike er valgt som totalentreprenør for nye Hov ungdomsskole på Hønefoss. Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt 8000 kvadratmeter. Skolen skal bygges i treverk - med naturen i fokus.

Logo, Yellow, Font, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

- Jeg er både stolt og ydmyk over den tilliten Ringerike kommune igjen viser Betonmast. At kommunen velger et lokalt firma som de mener egner seg best til jobben, er også veldig gøy, sier daglig leder, Philip van de Velde.

Betonmast Ringerike er den største entreprenøren i en av regionene med størst byggeaktiviteter. Nylig overleverte byggefirmaet Ullerål barneskole til kommunen. Hov ungdomsskole er nærmeste nabo til Ullerål, og vil komplettere tilbudet til barn og ungdom i skolekretsen.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger på Ullerål barneskole, og tidligere prosjekter. Det var nok utslagsgivende for at vi ble valgt som totalentreprenør på dette prosjektet, sier han.

Personal protective equipment, Construction worker, High-visibility clothing, Tree

Nye Hov ungdomsskole bygges "in natura", der målet er at skolebygget skal gli mest mulig inn i omgivelsene. Prosjektleder Magnus Dæhli (f.v.) og daglig leder i Betonmast Ringerike, Philip Van De Velde.

Skolen skal gli inn i naturen

Betonmast har grønt fokus i alle sine prosjekter, det samme har dem nå. Skolen vil bli bygget som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt skolens hjerte: et felles skoletorg. Skolen, som skal bygges i tre, skal klassifiseres BREEAM NOR Very Good - Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Sammen med L2 Arkitekter har Betonmast designet og utviklet en skole hvor bærekraft står sentralt og hvor læringsmiljø og ytremiljø knyttes sammen på nye og spennende måter.

– En del av suksessfaktoren er valget av arkitekt. L2 Arkitekter jobbet vi også med på Ullerål skole, de har lang erfaring på skolebygg og er svært dyktig. Vi har fått delt juryens bedømmelse, de har sagt at vårt konsept passer best inn i området, og at vi har fått til å plassere alle ønsker i det bygget som er blitt presentert, sier van de Velde

Han forteller at skogsbrukskommunen Ringerike ønsket et skolebygg i tre. Konseptet for skolen kalles "in natura" - bygget skal gli inn i naturen, med trematerialer som kledning og i bærekonstruksjonene.

– Vi skal utnytte lokale ressurser, redusere ressursbruken i byggefasen og sørge for en effekt energistyring og lavt energiforbruk. Samtidig har vi satt helse i fokus blant annet ved å utnytte treverkets innemiljøegenskaper, sier van de Velde.

Kontakt oss

Adresse
Verkstedveien 14, 3516 Hønefoss

Telefon: 22 17 54 80
E-post:  ringerike@betonmast.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

Godt samarbeid mellom kommune og entreprenør

Prosjektet er delt i to faser og skal gjennomføres som en samspillsentreprise. Utviklingsfasen har allerede startet, etterfulgt av en fase to med detaljprosjektering og bygging. Gjennomføring av fase 2 er betinget av politisk godkjenning. Antatt kontraktsvolum basert på løsningsforslaget som nå ligger til grunn er om lag 228 millioner kroner.

– Vi ser fram til å forvalte denne tilliten på aller beste vis, og bidra til at 375 ungdommer får en topp moderne skole å gå til, sier van de Velde.

Eksisterende skole vil ble revet, og den nye skal bygges på samme tomt. Hov ungdomsskole blir det tredje store skoleprosjektet som gjennomføres i Hønefoss.

– Vi ser frem til å samarbeide med Betonmast om dette prosjektet. Vi har gode erfaringer med Betonmast fra nybyggingen av Ullerål skole som nettopp er overlevert, sier avdelingsleder for utbygging i Ringerike kommune, Nina Solli.

Dette jobber Betonmast med

Vi kan tilby komplette entreprenørløsninger for blant annet:

Boligbygg

Næringsliv

Kultur- og idrettsbygg

Hotell

Rehabilitering

Undervisningsbygg

High-visibility clothing, Construction worker, Asphalt, Transport
Construction worker
Construction worker

Lokalmiljøet i fokus

Betonmast Ringerike har i dag rundt 70 medarbeidere. Av disse utgjør 40 håndverkere som hovedsakelig er tømrere, betongfagarbeidere og forskalingssnekkere. 30 er funksjonærer i form av prosjektingeniører, prosjektledere og anleggsledere. I tillegg bruker de stort sett lokale underentreprenører på tekniske fag.

– Vi er ikke bare en stor lokal entreprenør, men også en stor og viktig arbeidsgiver i lokalsamfunnet. Til dette prosjektet bruker vi lokale entreprenører. For oss er det veldig givende både å få lov til å jobbe med bygg som har stor nytteverdi i nærmiljøet vårt, samtidig ha fokus på kortreiste materialer og transport, sier van de Velde.

Sammen skal de sørge for at å synliggjøre sammenhengen mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern og åpne for aktiv og praktisk læring.

– Vi ser på detaljene med Ringerike kommune om hva som vil funke best for elevene, med fokus på læremiljøet, atmosfæren i bygget og at bygget skal være brukervennlig for alle.

Personal protective equipment, High-visibility clothing, Blue-collar worker, Tree

I samarbeid med L2 Arkitekter har Betonmast Ringerike designet og utviklet en skole hvor bærekraft står sentralt, der læringsmiljø og det ytre miljø knyttes sammen på nye og spennende måter.

Ønsker å inspirere elevene

Ringerike kommune har ønsket at byggets energibruk skal simuleres via en dataterminal. Betonmast har tatt dette et stykke videre i løsningsforslaget ved å synliggjøre byggets tekniske anlegg bak glassvegger. Dermed legges det til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg.

– Vår visjon er at selve skolebygget skal være et læremiddel. Vi håper å pirre nysgjerrigheten for håndverk, teknologi og de mer akademiske tilnærminger til drift av bygget. Miljøvern er også sterkt knyttet til vår forståelse og evne til å utnytte teknologi. Skolen skal være et bidrag til slik forståelse, sier Philip van de Velde.

Tidligere prosjekter som Heradsbygda Omsorgssenter og Ullerål skole er gode eksempler på miljøbevisst bygging. van de Velde mener at entreprenører som ikke tenker miljø, har ingen fremtid:

– Bærekraftig bygging når det gjelder både metoder og materialbruk er rett og slett vinn eller forsvinn i byggebransjen. Derfor har vi alltid et grønt fokus i våre prosjekter, sier daglig leder Philip van de Velde.

Målet er at Hov ungdomsskole skal stå ferdigstilt høsten 2022.

Betonmast Ringerike

  • Selskapet har sin opprinnelse tilbake til 1976, og var tidlig en del av selskapet Tronrud Gruppen.
  • Cirka 70 ansatte fordelt på håndverkere og funksjonærer.
  • Bygger hovedsakelig store og kompliserte bygg i offentlig og privat sektor.
  • Godkjent lærebedrift innen tømrer- og betongfag, og satser aktivt på rekruttering av lærlinger.
  • Har et grønt fokus i alle sine prosjekter.