BYGGMAGASINET

i Hønefoss 2020

Sky
Previous.png
Next.png

Det er ikke mange som kan måle seg med
Berntsen Plan & Oppmåling

At det bygges mye er ofte et tegn på at næringsliv, utbyggere og kommunen er optimistiske for fremtiden. Men det krever også grundig og målrettet forarbeid fra fagfolk som vet hva presisjon og planarbeid er. Berntsen Plan & Oppmåling har laget gode planer i over 20 år, og utfører alt innen oppmåling og terrengkartlegging.

Font, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

Det er heldigvis ikke bare å drysse boliger, boligfelt, næringsområder og hytter rundt omkring. Alt krever planlegging, og slike planer jobber Berntsen Plan & Oppmåling AS mye med for tiden.

I alle kommuner er det sånn at kommuneplaner endres eller revideres innimellom. Det er kommuneplanen som legger føringen for hva som skal eller kan etableres hvor i kommunen. Det er der Berntsen Plan & Oppmåling AS kommer inn med full tyngde.

– Vi jobber tett med grunneiere for å komme med innspill til kommuneplanen. Dersom disse innspill godkjennes i kommuneplanen, må arealene detaljreguleres til bolig, næring, hytter eller andre formål før det er mulighet til utbygging.

Vi følger da opp de innspill vi har hatt sammen med grunneierne, og andre henvendelser vi får, for å få til regulering av disse arealene. Denne prosessen kjører vi helt frem til arealet er utbyggingsklart, forteller ingeniør og partner Magnus Bratli Holte.

Theodolite, Job

Det er ikke mange som kan måle seg med Jørgen Bendz Strøm og kollegene i Berntsen Plan & Oppmåling. Det har resultert i alt fra store offentlige prestisjeprosjekter til mindre boligplaner.

Vekst i Ringeriksregionen

Ny Ringeriksbane og E16 skal knytte Oslo-regionen nærmere Ringerike. Da blir det større behov for utbyggingsarealer – det blir mer attraktivt å bo og drive næring i regionen.

Ringerike kommune har en vekstambisjon på 10 000 innbyggere innen 2030, så behovet for regulerte boligområder vil øke i tiden fremover.

Holte bekrefter at bedriften har høy aktivitet på reguleringsplaner – de driver med alt fra mindre boligplaner, større hytteplaner til noe så spesielt som et område for skytebaner. Da gjelder det å regulere treffsikkert.

Bedriften har økt bemanningen, og styrket sin kompetanse innenfor reguleringsarbeider. Med støtte fra resten av de ansatte er de godt rustet for å ta unna det som kommer av planarbeid i tiden fremover.

Tjenester for offentlig og næring

 • Reguleringsarbeider: Innspill til kommuneplan, detaljregulering, og reguleringsendringer av eksisterende planer.
 • Kartlegging: Terrengkartlegging og utarbeidelse av terrengmodeller/kotekart.
 • Grensepåvisning: Utstikking av eksisterende eiendomsgrenser.
 • Byggstikking: Oppfølging av større byggeprosjekter fra start til slutt. Det siste året har vi har blant annet utført dette på nye Ringerike VGS og Heradsbygda omsorgssenter.
 • Anleggsstikking: Veianlegg, dam- og brukonstruksjoner, fundamenter, og andre samferdselsprosjekter. Vi er med på forarbeid til fellesprosjektet E16, i tillegg til andre anleggsprosjekter i kommunen.
 • Maskinstyring: Utarbeidelse og bearbeiding av data for maskinstyring .
 • Volum- og masseberegninger: Dette gjør vi ofte i kombinasjon med de ovennevnte prosjekter. Vi bruker også drone for å utarbeide terrengmodeller som legger grunnlaget for volumberegninger.
 • Vanlige oppmålingsarbeid i forbindelse med prosjekteringsarbeid for bygg- og anleggsbransjen. Der jobber vi også med detaljkartlegging sammen med andre ingeniører og konsulenter i forprosjekter – prosjekteringsfasen.
 • Bygge- og delingssøknader: Utarbeidelse av komplette søknader .
Blue-collar worker
Yellow, Transport
Blue-collar worker, Yellow, Theodolite
Yellow
Urban area, Transport, Yellow

Fra plan til ferdigstilling – nye Ringerike VGS stikker seg ut

Det har vært etterlengtet, men nå er den nye, flotte skolen snart klar til å tas i bruk. Holte forteller at Berntsen Plan & Oppmåling har vært tungt delaktig i prosjektet fra start til slutt:

– I oppstartsfasen stod vi for detaljkartleggingen før byggestart, der bygg og uteområder er kartlagt i detalj. Den jobben la grunnlaget for prosjekteringsarbeidet. Etter at tegningene kom tilbake og var klare, har vi bistått entreprenøren med byggstikking fra start til slutt. Vi jobbet også mye med grunnentreprenør med innmåling og utsetting for grunnarbeider – det vil si stikking for byggegrop, vann, avløp og teknisk infrastruktur, utomhusarealer og betongkonstruksjoner.

Grass

Ved bruk av drone kan Jørgen Bendz Strøm utføre oppmåling også på vanskelig tilgjengelige steder, som her ved fossen.

Mye å gjøre for boligbyggere også

Det er ikke bare kommuner og grunneiere som "slåss" om kompetansen til Berntsen Plan & Oppmåling. Holte er glad for at de klarer å dekke etterspørselen på privatmarkedet også. Der er det særlig husplasseringer det går i.

Da tar de på seg rollen som ansvarshavende for kravet om korrekt plassering av bygget, for eksempel ved bygging av enebolig eller tomannsbolig:

– Vi koordinatprosjekterer tiltaket og plasserer huset i terrenget. I tillegg utarbeider vi dokumentasjonen som kommunen skal ha. I slike prosjekter tar vi ofte på oss ansvaret for bygge- og delingssøknader også. Da er vi ansvarlig søker og tar hele søknadsprosessen fra start til slutt.

Holte legger til at de også foretar uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i privatboliger. Det er en kontroll av prosjektering og utførelse som er obligatorisk for nye bygg. Det skal dokumenteres hvilke produkter som er benyttet ved membran, sluk og annet, og fall og utførelse skal kontrolleres i henhold til krav.

De gjør også vurdering av plasseringen og utformingen av tiltak som støttemurer, tilbygg, garasje eller nivåforskjeller. Da lager Holte og kollegene en 3D-modell av området, en terrengmodell som vurderes før byggingen settes i gang.

Det er smart innsikt å ha med seg videre i prosessen.

Tjenester for private

 • Bygge- og delingssøknader: Utarbeidelse av komplette søknader.
 • Grensepåvisning: Utstikking av eksisterende eiendomsgrenser.
 • Ansvarshavende for husplassering. Plasserer etter gjeldende kommunale krav.
 • Dokumentasjon av utførelse og tiltak.
 • Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i boliger.

Stort geografisk nedslagsfelt

Berntsen Plan & Oppmåling holder riktignok til i Osloveien 10 i Hønefoss, men de dekker et stort geografisk område og tar på seg oppdrag i Ringeriksregionen, Oslo, Drammen, Asker, Modum, Hadeland og Valdres.

Med topp moderne måleutstyr blir ethvert oppdrag utført med største presisjon.

Kontakt oss

Adresse:
Osloveien 10, 3510 Hønefoss

Telefon: 476 72 330
E-post:  [email protected]

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

Berntsen Plan & Oppmåling AS

 • Etablert som enkeltpersonforetak i 1998 av Trond Berntsen.
 • Omdannet til aksjeselskap i 2012.
 • Ingeniørbedrift med seks erfarne medarbeidere med høy kompetanse.
 • Utfører alt innen planarbeid, oppmåling og arealkartlegging i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter.