NÆRINGSLIVET INFORMERER

IMG_4006.jpg

Den lokale entreprenøren som
er der det skjer

Det bygges på Ringerike som aldri før, og Asker Entreprenør ønsker å være der det skjer. Siden selskapet etablerte seg på Hønefoss i 2017, har de vært med på mange spennende prosjekter i form av alt fra private ombygginger til offentlige utbygginger.

Asker Entreprenr - logo_NY.jpg

ANNONSØRINNHOLD FRA

Med regionkontorer i Asker, Nittedal, Moss og Hønefoss er Asker Entreprenør en av Østlandets største. Da avdelingen på Hønefoss startet opp i oktober 2017, var målet til er å bli en av de ledende lokale aktørene på Ringerike.

Det har de i høyeste grad lykkes med.

– I utgangspunktet var planen å ha rundt ti ansatte innen utgangen av 2018. Da var vi allerede nesten dobbelt så mange. Siden har vi vokst enda mer og staben teller i dag rundt 40 medarbeidere, forteller daglig leder Ole Einar Rongved.

Sammen med sine to gode kolleger Jon Håvard Bakken og Johan Kolsrud fra tidligere Tronrud Bygg, fikk Rongved oppgaven med å bygge opp regionkontoret til Asker Entreprenør på Ringerike.

– Når vi fikk muligheten til å være med å skape noe nytt på Ringerike, kunne vi ikke si nei. Vi kjenner markedet godt, og de fleste byggherrene vet hvem vi er. Samtidig føles det trygt å ha en stor solid eier som Ø.M. Fjeld i ryggen, sier han.

Kontakt oss

Adresse
Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss

Telefon: 915 64 770
E-post: firmapost@asent.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

IMG_3959.jpg

Siden Asker Entreprenør etablerte regionkontor på Ringerike i 2017, har avdelingen nådd stadig nye høyder. Forskalingssnekker Martin Bjerkelund er bare en av mange dyktige medarbeidere i staben, som i dag teller 40 personer.

Stortrives i det lokale markedet

Asker Entreprenør har alltid hatt en sunn vekststrategi, der målet er lokal tilstedeværelse over hele Østlandet. Avdelingen på Hønefoss dekker Ringerike og omegn inntil Bærum, samt Hadeland.

– Ringeriksregionen ligger tett på det øvrige markedet til Asker Entreprenør. Derfor var det naturlig å organisere satsningen som en egen avdeling med base på Hønefoss, sier Rongved.

Ø.M Fjeld hadde lenge ønsket å etablere en virksomhet her, men tidspunktet måtte være riktig. Ved oppstarten i 2017 var Ringerike allerede inne i en periode med stor aktivitet. Der er de fortsatt.

Blant annet skaper planene om utbygging av E16 og Ringeriksbanen behov for utbygging av flere boliger og næringsbygg, både i privat og offentlig sektor.

Asker Entreprenør ønsker å være med der det skjer.

– Vi har mer enn nok å gjøre for tiden, og ordrereserven er god for resten av året. Likevel er vi stadig på utkikk etter nye, spennende prosjekter. For oss er mindre ombygginger like interessant som større utbygginger, påpeker Rongved.

IMG_3983.jpg

Asker Entreprenør har mye spennende på gang på Ringerike. Forskalingssnekker Benny Hougthon (f.v.) og anleggsleder Lars Marius Holestøl har planene klare for omsorgsboligene på Hov Vest.

Flere spennende prosjekter på gang

Blant det Asker Entreprenør jobber med i regionen for tiden, finner vi to spennende prosjekter for Ringerike kommune, i nærheten av Hov barnehage og Hov Allé.

Hov Øst består av 21 omsorgsboliger for eldre. Samlet areal er nærmere 2800 kvadratmeter, inkludert fellesareal og uteområder for den enkelte brukergruppe samt vaktrom og kontorer for personalet.

Hov Vest består av sju omsorgsboliger i et borettslag. Det 700 kvadratmeter store bygget går over to etasjer, og inkluderer både fellesområder og personalfasiliteter.

– Begge er veldig spennende prosjekter. Hov Øst blir bygget i massivtre og med fasiliteter som skal gjøre hverdagen enklere både for beboere og bemanning. Både kommunen og borettslaget følger prosjektene tett, og samarbeidet har gått veldig bra, sier Rongved.

Hov Øst og Hov Vest skal etter planen ferdigstilles i henholdsvis februar og mars 2021. Siden arbeidene startet opp høsten 2019, har både landet og byggebransjen havnet i en spesiell situasjon. Det hindrer likevel ikke fremdriften i prosjektene til Asker Entreprenør.

– Vi følger myndighetenes råd og retningslinjer om smittevern. For oss har det å holde avstand, vaske hender og rengjøre kontaktflater blitt en del av hverdagen på linje med alt annet som gjør at prosjektene går fremover, understreker Rongved.

IMG_4014.jpg

Det er fortsatt fullt kjør hos forskalingssnekker Robert Orebråten og kollegene på prosjektet Hov Øst, koronasituasjonen til tross.

På jakt etter flere folk

Et selskap i vekst trenger flere dyktige medarbeidere. Som lærebedrift jobber Asker Entreprenør aktivt mot de videregående skolene i distriktet, i tillegg til å rekruttere fra ingeniørhøgskole og teknisk fagskole.

– Det er kamp om de flinkeste fagfolkene, og vi ønsker å være frampå. Derfor ser vi det som veldig positivt å være lærebedrift, slik at vi kan være med å utdanne de som velger å gå inn i bransjen, mener Rongved.

Selv om firmaet har tømrere og forskalingssnekkere med fagbrev, legger de like stor vekt på riktige personlige egenskaper – ikke bare faglige kvalifikasjoner. Det gir gode muligheter for rett person, som allerede har erfaring fra bransjen.

– Vi ønsker å knytte til oss flinke folk som har lyst å være med oss på laget, enten du har fagbrev eller ikke. Du kommer langt med relevant praksis, godt humør og stå-på-vilje, understreker Rongved.

Han garanterer alle nye medarbeidere et godt arbeidsmiljø med flat struktur, gode samarbeidsrutiner og ikke minst spennende prosjekter.

– Vi er en trivelig og sammensveiset gjeng som jobber godt sammen, og som ikke minst er stolte av håndverket vårt, sier Rongved.

IMG_4016.jpg

Asker Entreprenør er et selskap i stadig vekst, og Martin Bjerkelund ønsker seg gjerne flere kolleger. Kanskje du er en av dem?

Asker Entreprenør

  • Asker Entreprenør er et datterselskap av konsernet Ø.M. Fjeld, som er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet.
  • Hovedkontoret til Asker Entreprenør ligger på Hvalstad i Asker, og selskapet har regionkontorer i Nittedal, Follo/Østfold og på Ringerike.
  • Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Ringerike og Østfold er selskapets geografiske nedslagsfelt.
  • Asker Entreprenør har 140 ansatte fordelt på 80 funksjonærer og 60 fagarbeidere i betong- og tømrerfag.
  • Selskapet og dets ansatte har bred erfaring med oppfølging av de aller fleste typer bygg i alle entreprisemodeller.

Ringerike Liftutleie.jpg

Nå tar vi et enda større løft for
det grønne skiftet