– Vinmonopolet har som mål å redusere klimabelastningen med 40 prosent innen 2030. Produktemballasjen utgjør den desidert største klimabelastningen. Spesielt krever tunge glassflasker mye energi i produksjon og transport, og gir dermed et høyt klimagassutslipp. Men Miljøfyrtårnprisen gjelder miljøtiltak i hele verdikjeden, forteller butikksjef Stein Lobben.

– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss innen avfallshåndtering, svinn, energibruk og miljøvennlige innkjøp. I tiden fremover er vi opptatt av få øke andelen pantbare flasker i hyllene, både plastflasker og lettglass kan pantes i dagligvarebutikkene. Dette er viktig for å nå målene våre innen bærekraft, sier Stein Lobben.

LES OGSÅ: Polet i Hole øker mest lokalt – og langs svenskegrensa tar det helt av: – Historiske tall