Ringerikes Blad har fått innsyn i søknadene som Villmann sendte til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å få kompensasjon for idrettsarrangement som måtte avlyses eller utsettes på grunn av korona i 2020.

Ifølge søknaden foreningen sendte 20. april 2020, hadde den budsjettert med en billettinntekt på 476.500 kroner. Faktisk billettinntekt ble oppgitt å være 191.000 kroner.

I denne søknaden oppgis det ikke hvilket av Villmanns tre arrangement budsjettet gjelder for, men trolig er det Villmann Hillclimb 25. april 2020, som var det første som ble avlyst. Søknaden ble innvilget, og Idrettsforeningen Villmann Hønefoss fikk 132.246 kroner i krisepenger fra staten.

Skulle overføre billetter

I avlysningen som ble kunngjort blant annet på Facebook, skrev foreningen at billettene ville bli overført til høstens løp, Nightrun:

«Hinderløp er dyrt å arrangere, enda IF Villmann driftes 100 % frivillig. For å sikre at vi kan arrangere kommende løp, og samtidig gi dere noe tilbake for støtten, overfører vi de som har kjøpt startnummer til Villmann NightRun 5. september. Du MÅ sende oss melding innen 12. juni via «flytteskjemaet» for at vi skal gjennomføre overføringen.»

Som kjent ble det verken arrangert løp i 2020 eller 2021 i Villmann-regi. Mange kjøpere venter fortsatt på å få pengene sine tilbake.

14. september 2020 søkte foreningen om kompensasjon for Villmann og FamilyRun 2020. Og fikk 268.800 kroner.

Og for det avlyste Nightrun og Duskrun høsten 2020 fikk foreningen i januar 2021 innvilget 140.000 kroner i kompensasjon for bortfalte inntekter.

– Til videre drift

Hva har pengene gått til? Ringerikes Blad har ikke fått svar fra styreleder Morten Eriksen tross gjentatte henvendelser over flere dager.

Det var daværende nestleder i styret, Henriette Breien, som sendte søknadene.

– Pengene skulle gå til videre drift/løp etter covid, sier hun om krisepengene fra staten.

– De står nok fortsatt på bok, men da jeg ikke lenger har noen tilganger eller er en del av styret, har jeg ikke mulighet til å svare på det med sikkerhet. Det er Morten Eriksen som må svare på dette, sier hun.

Hun er usikker på om det kan stemme at det var solgt billetter for 191.000 kroner til Villmann Hillclimb.

– Jeg husker ikke antallet eksakt, men det var en del billetter solgt, ja. Jeg ønsker ikke å gjette, da jeg ikke husker helt eksakt.

– Fikk ikke kontakt

Hun fratrådte etter hvert styret. Om årsaken til det sier hun:

– Jeg meldte meg ut da jeg ikke fikk noe kontakt med Morten Eriksen. Han besvarte aldri henvendelser fra meg når det gjaldt refusjoner og videre plan for foreningen, sier Henriette Breien.

Eriksen fortalte i august 2021 at sykdom var årsaken til at løpere ikke hadde fått svar fra Idrettsforeningen Villmann Hønefoss. Han lovte informasjon i løpet av høsten 2021 om hva som ville skje videre med de populære løpene, men det skjedde ikke.

Mandag skrev Ringerikes Blad at de aller fleste styremedlemmene i idrettsforeningen hadde fratrådt. Denne uken har også det siste medlemmet forlatt styret, ifølge Brønnøysundregistrene, dermed er det kun styreleder Eriksen igjen.

Dette var Villmann

Villmann startet først som et arrangement i Schjongslunden i regi av Stadion treningssenter i 2016.

Høsten 2017 forlot ildsjelen bak arrangementet, Morten Eriksen, treningsenteret, for å jobbe med og utvikle Villmann-konseptet på heltid.

Villmann ble i 2017 en idrettsforening og registert som eget selskap, hvor Morten Eriksen er styreleder.

Villmann arrangerte tre løp i året: Villmann (hinderløp), Villmann Hillclimb og Villmann Nightrun.

Ingen dokumentasjon

Da staten startet utdeling av krisepenger i 2020, ble det ikke krevd dokumentasjon, forteller seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette var tillitsbaserte ordninger som raskt skulle avhjelpe frivillig sektor, og det ble ikke stilt krav om dokumentasjon i forbindelse med søknadene, opplyser hun, og fortsetter:

– Regelverkene gjorde det samtidig klart at Lotteritilsynet skulle gjennomføre etterkontroller basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og at søkerne på forespørsel måtte kunne legge fram alle opplysninger som var nødvendig for at Lotteritilsynet skulle kunne gjennomføre saksbehandling og kontroll.

Alle søknadene fra Villmann ble maskinelt behandlet, og totalt fikk foreningen utbetalt 541.046 kroner, bekrefter seniorrådgiveren.

Torset sier at tilsynet så langt ikke har gjennomført etterkontroll av Idrettsforeningen Villmann Hønefoss.

Idrettsforeningen Villmann Hønefoss er ikke registrert som medlem i Norges idrettsforbund/Viken idrettskrets, opplyser rådgiver Anette Mortensen i forbundet.