Hvert år dør tusenvis av fugler og andre dyr som følge av forsøplingen.

Henslengte fiskesnører utgjør en stor andel av dette, og er dessverre et alvorlig og livstruende problem for veldig mange dyr.

Fugler og andre dyr får snøret tvinnet rundt føtter, hode og andre kroppsdeler der det strammes til, og med tiden gnager seg gjennom kjøtt og bein.

Mistet foten

Det finnes flere eksempler på fugler som har mistet foten etter å ha blitt observert med snøre på seg.

Dyret kan også miste evnen til å forflytte seg, slik at den ikke lenger får i seg den næringen den trenger for å overleve.

Alle typer fiskesnøre inneholder plast. Snørene er nok et større miljøproblem enn mange er klar over.

Det må nevnes at i tillegg til å være en stor belastning for dyrelivet bruker mikroplasten i snøret flere hundre år for å brytes ned for deretter å forurense i all fremtid.

Søppel fra fisking

Nesten alltid fører et møte med søppel som etterlates fra fisking til store og langvarige lidelser hos dyr som kommer i kontakt med snøre og/eller kroker som kan hekte seg fast på dem.

Heldigvis er de fleste sportsfiskere der ute seriøse aktører som viser godt fiskevett fordi dem rydder opp fiskekroker og - snører etter seg. Men dessverre finnes det fortsatt for mange som ikke tar konsekvensene gjennom forsøplingen med fiskeutstyr på alvor.

I Norge er det som regel ikke forbudt med jakt og fiske i verneområder. Dermed er dyrene ikke spart for lidelsene forsøplingen medfører i områder som er opprettet nettopp for å beskytte dyrelivet heller.

Skal sikre dyrenes overlevelse

Man bør kanskje spørre seg om det hadde vært riktig å spare disse fåtallige områdene som skal sikre dyrenes overlevelse, for den slags menneskelig aktivitet.

Siden det finnes nesten ubegrensede fiskemuligheter i Norge er vi heldigvis ikke nødt til å legge unødvendig press på verneområder gjennom fiske, når det beviselig utføres på bekostning av det sårbare dyrelivet.

Det er vår felles oppgave å sikre at dyrelivet ikke lider på grunn av våre fritidsaktiviteter og forsøplingen denne aktiviteten medfører.

Hvis alle bidrar med å skape oppmerksomhet rundt problemet - for eksempel gjennom opplysningsarbeid og aksjoner - ville vi spart dyrelivet for mye unødvendig lidelse.

Viktigheten av å rydde

Det er mange måter vi kan bidra for å bedre forholdene:

Vi kan alle plukke med oss henslengt fiskeutstyr og annen søppel når vi er ute på tur.

Vi kan snakke sammen med andre rundt oss, og vi kan lære barn og unge viktigheten av å rydde opp etter oss når vi har vært på besøk i naturen.