Vil trosse riksantikvaren – anbefaler å si ja til Kistefos-kafé

Rådmannen i Jevnaker anbefaler å si ja til kaféutvidelse på Kistefos, til tross for at riksantikvaren og fylkeskommunen sier nei.