Jensens forsvarer John Christian Elden har nå to uker på seg til å sende dokumenter og annet relevant materiale fra seg.

Deretter skal motparten, Spesialenheten for politisaker, formulere sitt tilsvar før alle dokumentene sendes over til Høyesterett. Så skal anken utredes før tre av dommerne i ankeutvalget skal avgjøre saken.

– Anken vil bli behandlet som enhver annen sak som kommer til oss. Så lenge vi ikke vet hva som kommer, er det vanskelig å kunne si hvor lang tid dette vil ta, sier utredningsleder Birthe Aspehaug Buset i Høyesterett til NTB.

LES OGSÅ: Juryen har konkludert i Eirik Jensen-saken: Frikjent for hasjinnførsel, skyldig i korrupsjon

Hun sier at det vanligvis tar fire til fem uker for ankeutvalget å behandle en sak. De kommer først til utredningsenheten, som deretter sender de videre til ankeutvalget. Enheten skriver en sammenfatning av saken til utvalget som tar den opp til behandling.

Anken blir enten forkastet eller tatt til følge. Skjer det siste, vil juryens kjennelse om frifinnelse bli stående. I motsatt fall blir anken opphevet og prosessen går videre som skissert av lagdommer Kristel Heyerdahl.

LES OGSÅ: Eirik Jensen forbereder seg på et liv bak murene