Fjellinjen er i ferd med å utvikle et nytt IT-system som skal gjøre det vanskeligere for tungtransport å bruke brikker for elbil når bomringen passeres.

Bomselskapet har ingen oversikt over hvor utbredt slik praksis er, men tall viser at det i 2014 var 114.000 slike tilfeller.

Til sammen var det 113 millioner bompasseringer i Oslo og Bærum det året.

Administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen sier til NRK at de nå utvikler et nytt IT-system som skal gjøre det vanskeligere å jukse med brikkene.

– Når kunden registrerer seg hos oss, må de krysse av for tung eller lett brikke. Vi er nå i ferd med å utvikle et nytt IT-system som skal hjelpe oss å holde en oversikt over dette og verifisere at det blir riktig, sier hun.