Planen representerer en regulering som har vakt det største folkelige engasjementet om en reguleringsplan i Ringerike på lang tid.

Det viser det særdeles store antallet høringsuttalelser i saken. Et så høyt antall høringsuttalelser kan faktisk anses som unikt også i nasjonal sammenheng.

LES OGSÅ: Gir høyhus en trivelig byutvikling? | Terje Aurdal

En mastodont ved fossen

Saken dreier seg egentlig om vi anser det som god byutvikling å bygge en mastodont rett ved fossen. Fossen som representerer byens hjerte, et historiske fundament og vår fremste verdi.

Folkemøtet som Ringerikes Blad arrangerte i fjor høst, viste med all tydelighet at det er et stort engasjement og en stor motstand mot initiativet.

Les også

Lise Bye Jøntvedt skal ha ros – samtidig er det trist | Anne-Berit H. Rijken

Et lokaldemokrati kjennetegnes av at man lytter til innbyggerne – og at man foretar beslutninger som gagner kommunen og innbyggerne på kort og lang sikt.

Flertallet har akseptert

Det politiske flertallet har foreløpig akseptert at områdene Øya, Lloyds marked og Tippen behandles stykkevis og delt. Dette til tross for at det den siste tiden har fremkommet opplysninger om at det foreligger planer for alle områdene. Man ønsker rett og slett å unngå å se helheten.

En slik tilnærming er ganske oppsiktsvekkende og et uttrykk for at man ikke har politiske visjoner eller ønske om å styre byutviklingen. Ekstra skuffende er det at Arbeiderpartiet foreløpig ser ut til å være med på en slik tilnærming og utvikling.

Vi mener det riktige i denne saken er å ta en fot i bakken, - og rykke et hakk tilbake. Det sentrale må være hvordan vi kan sørge for at disse områdene blir utnyttet til det beste for innbyggerne i kommunen, samtidig som vi utvikler byen i riktig retning. Initiativet og høringsuttalelsen fra Erik Karlsen m.fl. ivaretar nettopp disse hensynene, - og representerer fremtidsrettede visjoner for byen.

Lavere ved fossen

Senterpartiets løsning er å bygge med en lavere bebyggelse mot fossen, - og dermed sikre god tilgang for allmennheten til området. Mastodontbygg hører ikke hjemme i Hønefoss, - det mener vi vil ødelegge sentrale deler av byen for all fremtid.

Det er et paradoks dersom et politisk flertall (Ap, H, Frp, KrF og V), nå for enhver pris, velger å presse denne saken gjennom før neste års kommunevalg. Slik de også gjorde det med byplanen før forrige valg.

Les også

Påstander fra et ekkokammer | Lise Bye Jøntvedt

Da anser de i våre øyne at kapitalkreftene er viktigere enn innbyggerne. En slik fremgangsmåte innbyr ikke til tillit og forståelse.

Ordfører har foreløpig vært taus om hvordan hun ser på det brede folkelige engasjementet i saken. Et engasjement som har likhetstrekk med saken om nedleggingen av Hønefoss skole.

Ordførerens ettermæle

Nåværende ordfører har varslet at hun ikke tar gjenvalg.

Så får vi se om hun ønsker at hennes ettermæle skal være at hun var med på å ødelegge området ved fossen ved å bygge en vegg mot fossen og for å ha overkjørt et folkelig engasjement (slik det også ble gjort når hun og et knappest mulig flertall valgte å legge ned Hønefoss skole).

Vi ser frem til å høre hva ordfører tenker om hvordan saken bør håndteres, og hennes syn på høringsuttalelsene.