I fjor høst åpnet politikerne i Hole for trafikk fra inntil 10 boliger fra Kleivlia ovenfor Sundvollen.

E16-krysset har i en årrekke vært en flaskehals for boligbygging, men lokalpolitikerne mente at krysset hadde kapasitet.

De påpekte også at Hole ikke hadde så mange andre steder der det kunne bygges.

Mandag kan tillatelsen bli trukket tilbake.

Boligvedtaket

Plan- og miljøutvalgets vedtak var at Hole kommune ga dispensasjon for inntil 10 boenheter.

Men forslagsstiller Per Christian Gomnæs (H) stilte to klare betingelser:

1. Utbygger (tiltakshaver) sørger for godkjente planer for kapasitetssterkt kryss på E16, godkjent av Statens vegvesen.

2. Utbygger inngår utbyggingsavtale for krysset med Hole kommune og øvrige utbyggere i Sundvollen.

Rundkjøring

Statens vegvesen har klagd på vedtaket i plan- og miljøutvalget, og kommunens administrasjon er enig med veivesenet.

I klagen påpekes det at veimyndighetene tidligere har stilt krav om enten ny E16, eller et «kapasitetssterkt» kryss i Sundvollen, og ikke bare en plan for et slikt kryss.

Utbyggeren i Kleivlia, Reidar Engebretsen, forventer og regner med at politikerne står ved vedtaket.

– Nå jobbes det for å få bygd rundkjøringen, sier han.

– Vi kjører på

Engebretsen har avtalt et møte med veivesenet og kommunen i februar og forventer en avklaring om ikke så lenge.

– Vi kjører på, vi, forsikrer han.

Det jobbes med en plan for en rundkjøring, som veivesenet forhåpentligvis kan godkjenne.

– Ikke kontroll

I herredshuset på Vik innser man at trafikkøkningen fra 10 boenheter vil bli relativt liten.

Men en dispensasjon vil gjøre det vanskelig å avslå nye, tilsvarende søknader, er vurderingen.

– En vil ikke lenger ha kontroll over trafikkøkningen i krysset. Dette kan gi svært uheldige konsekvenser for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, står det i kommunedirektørens innstilling.

Les også

Skal utbyggere alltid vinne, og innbyggere tape? | Linda Mittet