Det er Frikk Brynestad Stokke, sønn av glassverkets eier Atle Brynestad, som har henvendt seg til Statens vegvesen. I henvendelsen kommer det fram at toget skal brukes til å frakte besøkende på glassverkets eiendom. Det er ikke tydelig om toget allerede er anskaffet, og heller ikke når toget skal være klart til bruk.

Hadeland Glassverk har bedt om informasjon rundt hvilke krav som stilles til innkjøp og bruk av elektrisk tog.

Det er en rekke krav som Statens vegvesen stiller til bruk av elektrisk tog til persontransport. Toget må godkjennes på en trafikkstasjon før det kan søkes om dispensasjon til bruk hos Vegdirektoratet. Togets maksimalt tillatte konstruktive hastighet må være 25 kilometer i timen, og fører av toget må ha førerkort for lett lastebil eller minibuss.

Avisen har ikke lykkes i å få kontakt med Frikk Brynestad Stokke eller konstituert daglig leder Stine Gjørtz for en kommentar.

\