Da Høyre sist styrte Norge, brukte de milliarder på å slå sammen kommuner og fylker mot innbyggerne og lokaldemokratiets vilje. De som trodde Høyre var ferdige med sammenslåinger, må tro om igjen. Kampen for sentralisering av makt og tjenester vil fortsette for fullt der Høyre får makt til høsten.

I Politisk kvarter på NRK 27. februar, kan vi nemlig høre at Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, vil ha fullt trøkk på sammenslåinger fremover. Igjen skal lokalpolitikere og administrasjon rote bort tid, penger og ressurser på konferanser med nabokommunen fremfor å ha fokus på hvordan de best kan utvikle egen kommune.

LES OGSÅ: E-16 fra Skaret til Hønefoss: – Jeg regner med at det er en tverrpolitisk enighet i Hole om at noe må gjøres

Faglig bevis

Det finnes ikke et fnugg av faglig bevis på at store kommuner leverer bedre tjenester enn små kommuner. Heller tvert imot. Folk i små og mellomstore kommuner er gjennomgående mer fornøyde med de kommunale tjenestene enn i store. I større kommuner er byråkratiet og avstandene mellom folk og politikere ofte større.

Senterpartiet er prinsipielt ikke imot sammenslåinger, men det skal være 100 prosent frivillig. Innbyggerne skal bli hørt. Høyre har vist at de gjerne er for å bruke tvang og økonomiske grep overfor kommunene hvis lokaldemokratiet ikke vil. Derfor har Høyre og Kapur null troverdighet når han sier tvang ikke er på bordet nå.

LES OGSÅ:Om ytringsfrihet og demokrati: – Det skulle vært dopamin-kick i hjernen vår hver gang vi lytter til andre

Gigantisk storkommune

Ifølge Kapur, vil de nå be sine lokale folkevalgte i kommunene, å sette i gang prosess med naboene om sammenslåing etter valget til høsten. Derfor er det helt på sin plass å oppfordre Høyes listekandidater å avklare overfor velgerne hva de mener. Vil Høyre i Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum slå sammen disse kommunene til én gigantisk storkommune? Hvilke av disse kommunene mener Høyre leverer for dårlige tjenester i dag?

Senterpartiet er motstander av alle former for sentralisering og elitestyre. Makt og ressurser skal spres. Vi vil styrke kommunene fremfor å bruke milliarder på å legge dem ned.