Gå til sidens hovedinnhold

Vil Hole Ap straffeforfølge innbyggere? | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mens varaordføreren varsler i et innlegg at hun opptatt av tiltak som kan øke innbyggernes tillit til politikere og administrasjonen, vil Aps fremste politiker anmelde og straffeforfølge kritiske innbyggere.

LES OGSÅ: Eirik Nørgaard beskyldes for å presse politiker-kollegaer til å stemme for hans prosjekt: – Det må være lov å informere

Det kan virke latterlig, men må tas på alvor fordi det handler om holdninger.

Høyres forsøk på å hvitvaske en utbygger i egne rekker er pinlig, og det er ille å være vitne til at politikere forsvarer hverandre.

Folk spør seg: Hvordan kan det ha seg at Hole med en så ressurssterk befolkning har en sånn rotebutikk av politisk miljø?

Ukulturen avslørt i Ringblad

Ringerikes Blad har avdekket en ukultur i Hole, der roller blandes og egne interesser blir dominerende. Nå har flere politikere vært raskt ute med å bortforklare og bagatellisere.

Tror politikere at folk er dumme? Mange har for lengst forstått at det drives påvirkning for egne interesser i det politiske miljøet. Dette vil fortsette så lenge det sitter utbyggere i kommunestyret eller utbyggere har nære bånd til et parti.

Les også

Jørn-Inge (Ap) krever ingen gransking av Storøya-saken: – Akter ikke å score billige politiske poeng

Hole Høyre skal jobbe hardt for å unngå korrumperingstemplet. En ny generasjon kan kanskje gjøre partiet til et folkeparti igjen.

Ikke et billig politisk poeng

Arbeiderpartiet vil ikke ha noen gjennomgang av aktuelle byggesaker, som Storøya og Kleivlia, og begrunner det med at det vil kun være billige politiske poenger.

Partiet må ha misforstått. Dette handler om klare prinsipper, forankret i folkestyret og kravet om ryddige, åpne prosesser. Når det har vært telefoner mellom politikere og utbyggere må disse loggføres slik at politiske prosesser kan spores og gjøres tilgjengelig for innbyggere.

Helt konkret vil det si at vi har rett til å vite hva som ble sagt og avtalt mellom for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre før partiene ble enige om utbygging av Storøya og presset gjennom utbygging i Kleivlia.

Dersom innbyggere fratas fullt innsyn i politiske prosesser, er det grunnlag for å spørre om det politiske miljøet er blitt en privat losje.

Ap ute etter innbyggere

En av Aps fremste talsmann og kommunestyremedlem er svært aktiv i kommentarfeltene i Ringerikes Blad. Han har tatt til orde for å anmelde innbyggere som stiller kritiske spørsmål.

Denne og andre kommentarer kan lett møtes med et smil og skuldertrekk, men kommentarene viser holdninger som bryter med alle våre demokratiske verdier.

Kommentarene uttrykker forakt for ytringsfrihet og innbyggere. Vi har også sett denne manglende respekten helt tydelig når det har handlet om 22. juli-minnesmerket.

Andre politikere er tause, men er disse kommentarene og uttalelsene i samsvar med de nye etiske retningslinjene for folkevalgte i Hole? Ap tar ikke avstand. Da må man konkludere med at dette er Arbeiderpartiets holdninger og politikk.

En politisk skandale

Brevet fra advokaten til beboerne ved Kleivlia kler av både politikere og administrasjonen. Punkt for punkt påpekes svakhetene, feil og mangler i håndteringen, og stiller spørsmål når det gjelder saksbehandlerens habilitet.

Politikerne som bestemte at det skulle bygges i dette rasutsatte område ovenfor Sundvollen, har satt administrasjonen i en håpløs situasjon fordi fagmiljøet sa nei til dette.

Disse politikerne ville ikke lytte til fagfolk. De har også påført beboerne ved Kleivla store belastninger og kostnader.

Hvem skal betale regningen? Enden på denne historien kan bli at det ikke kan bygges her og kommunen må betale erstatning til utbyggeren. Det kan bli en kostbar affære.

Senterpartiet skal være sjeleglad fordi de sa bestemt nei til Kleivlia-utbygging.

Kommentarer til denne saken