Vil ha spleiselag for Norefjell

Torsdag skal politikerne i Sigdal ta stilling til om de skal bevilge penger til økt reise- og opplevelseslyst på Norefjell.