Posten Norge vil gi kundene større valgfrihet og mer fleksible løsninger for hvordan de kan motta sine sendinger. Digitaliseringen av samfunnet åpner opp for nye muligheter, blant annet levering av pakker innenfor døren når mottaker ikke er hjemme, skriver Posten i en pressemelding. Posten skal i samarbeid med boligalarmleverandøren Verisure teste ut dette blant husstander i Vestfold, Asker og Bærum som har digital dørlås. I første omgang vil det derfor ikke være mulig for beboere i Ringeriksregionen å teste dette.

– Posten har høy tillit i den norske befolkningen. Våre undersøkelser viser at folk som har digital lås på sine ytterdører ønsker at vi skal levere pakkene på innsiden av døren. Det gir rask og sikker levering, og gjør at mottakerne ikke behøver å vente hjemme på sendingen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Kunder som mottar pakker kan åpne døren for postbudet på to måter: Enten ved at postbudet får en tidsbegrenset kode, eller ved at kunden via internett åpner døren når postbudet står på utsiden. Kunden vil via sin app på telefonen se når døren åpnes – og når den lukkes igjen. Opplysningene som gis til postbudet blir slettet når leveringen er utført og døren er låst igjen.

– Utvikling av nye tjenester er en sentral del av Postens strategi for å skape gode kundeopplevelser tilpasset en digital tid. Det er viktig for oss å gi kunder som handler på nettet en enklere hverdag, framholder Wille.