Terje Dahlen, assisterende rådmann og Inger Kammerud, byplansjef, inviterer til åpne møter om byplanen flere steder i kommunen.

Møteserien er som følger: Nes bygdehus mandag 11. februar, Tyristrand skole torsdag 14. februar, Hallingby skole mandag 18. februar, Sokna skole tirsdag 19. februar og Ringerike kultursenter torsdag 21. februar. Møtene holdes fra klokka 18.

Alle møtene har likt innhold, møtene er åpne for alle, og det er ingen påmelding.

Nå vil de ha 12 etasjes høyhus i Hønefoss

Spørsmål

På møtene vil det bli gitt informasjon om hovedtrekkene i forslaget til byplanen, og hvordan kommuneadministrasjonen har kommet fram til sine anbefalinger. Det blir på alle møtene selvsagt rikelig anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Skuffet Lafton får nei til utbygging i Stangs gate

Forslaget til byplanen ligger tilgjengelig på kommunens nettsider og er nå ute på offentlig høring. Det betyr at alle som vil kan komme med skriftlige innspill om endringer, nye ting de vil ha inn i planen, eller ting som bør tas ut.

Fristen for å komme med innspill er 20. mars.

– Vi ønsker oss så mange gode innspill som mulig, og mener det kan være med på å gjøre planen enda bedre, sier Dahlen.

Han understreker at byplanen er en byplan for alle innbyggerne i Ringerike kommune, ikke bare dem som bor i Hønefoss.

– Siden planen er av interesse for innbyggerne om de bor i Hønefoss, Heradsbygda, Sokna eller andre steder har vi valgt å holde møter rundt om i hele kommunen. På den måten kan innbyggerne få informasjon og gi innspill uavhengig av hvor de bor i kommunen. Vi vet jo ikke hvor mange som kommer på de ulike møtene, men håper det blir mange, sier Dahlen.

– Området mot fossen tåler høyhus, men «tårnprosjektet» blir ikke med videre

Åpne kontordager

Det blir også to åpne kontordager på Ringerike kommunes areal- og byplankontor i Fossveien 9. Det vil skje mandag 4. og tirsdag 5. mars.

På åpen kontordag kan folk få svar på spørsmålene sine, spørre mer i detalj om planer som angår akkurat deg. Dessuten kan publikum få hjelp til å gi innspill til byplanen før den vedtas.

Alle høringsinnspill vil bli behandlet av kommuneadministrasjonen før den kommer til politisk behandling.

Byplanen skal vedtas i kommunestyret 5. september.