Gå til sidens hovedinnhold

Viktig valg | Knut Fure og Erik G. Karlsen

Artikkelen er over 1 år gammel

– De eksisterende sentrumsnære fri- og grøntområdene er uerstattelige ressurser, og en del av byens særpreg, identitet og DNA, skriver Erik G. Karlsen og Knut Fure i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En stemme til et politisk parti ved høstens kommune- og fylkestingsvalg bør primært dreie seg om viktige saker i lokalmiljøet.

En slik sak er utvilsomt behandlingen av byplanen, og herunder bevaringen og utviklingen av Hønefoss` unike områder på Øya og «Elvelangs» fra Glatved, Fossen, Tippen, Petersøya, Søndre Park, Schjongslunden og Benterud. Disse eksisterende sentrumsnære fri- og grøntområdene er uerstattelige ressurser, og en del av byens særpreg, identitet og DNA.

To sentrale og konkrete eksempler/spørsmål;

1. Ønsker du administrasjonens forslag til byplan med høyhus (12 etasjer) på Tippen?

2. Ønsker du etablering av en motorisert («bussbru») over Petersøya?

Ad 1. Tippen må ikke bli en mur av massiv og høy bebyggelse som stenger allmennheten ute fra det blågrønne elvelandskapet. Da utslettes samtidig deler av byens historie og opphav. Området nærmest elva bør tilrettelegges og utvikles som en sentrumsnær møteplass med aktiviteter for byens befolkning. Eventuell bebyggelse bør avgrenses til det bakenforliggende området og med maks. 4–6 etasjer.

Ad 2. Petersøya må bevares og utvikles som et felles, fremtidig «grønt» natur- og rekreasjonsområde. Det ivaretas ikke ved å bygge en koloss av en motorisert bru over platået, istedenfor en gang og sykkelbru. Det beste argumentet mot er rett og slett at dette vil ødelegge øya. En «bussbru» vil også være tilrettelagt for senere bruk av privatbiler. Den har heller ingen kost- nytte beregninger mht. trafikkgrunnlag. Forslaget er dessuten tidligere utredet og forkastet av to fagmiljøer. I tillegg vil en slik «bussbru» bli ekstremt kostbar.

Disse synspunktene har da også klart kommet til uttrykk i mange av høringsuttalelsene til byplanen. Administrasjonen og byplansjefens prosess rundt dette står imidlertid til stryk. Det er mild sagt oppsiktsvekkende at ingen av innspillene, eller forslagene til alternative løsninger, er hensyntatt i planarbeidet. Prosessen viste også en sterk motvilje mot informasjon «som ikke passet inn», og det var aldri en reel diskusjon eller behandling av alternative forslag.

Det er etterlatt inntrykk av at føringene om utbygging allerede var bestemt. Det er et betimelig spørsmål om det er innbyggernes behov og ønsker som blir ivaretatt ved å bygge høyhus i sentrum, eller om det er utbyggere som presser dette igjennom. Samlet utgjør dette et alvorlig demokratisk problem.

De to skissene, viser hvordan det kan bli i Hønefoss hvis du svarer JA til administrasjonens forslag. Alternativet, hvordan området kan se ut, hvis dine svar er NEI.

Politikerne har så langt vært påfallende tause. Sp har svart klart NEI. Signalene så langt er at et en stemme til Høyre og Frp vil gi JA. Det gjenstår å se hva de øvrige partiene velger.

Dette bør velgerne få vite i klartekst før valget!

Dette handler om et endelig valg nå, i forhold til hvordan Hønefoss sentrum skal se ut i uoverskuelig fremtid!

Kommentarer til denne saken