Noe av det som åpenbart er feil brukes nå som argumenter for å splitte Viken.

Her følger en virkelighetsoppdatering.

Fakta i saken har jeg fått av Anders Wengen, som hadde kronikken «Reneste vrøvl om hvordan Viken ble til» i Drammens Tidende 8. januar. Anders Wengen (V) satt i fellesnemnda som utredet Viken.

LES OGSÅ: Drammen igjen, nei takk | Ivar Gunnar Lia

Ikke Høyres «skyld»

Det var ikke Erna Solbergs Høyre-regjering som konstruerte Viken.

Forslaget om Viken ble fremmet av de tre fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold. Forslaget kom som følge av de såkalte «nabopratene» som regjeringen oppfordret til i 2016.

Buskerud, med fylkesordfører Roger Ryberg, var en sterk pådriver for Viken. Anne Sandum fra Ringerike var gruppeleder for Buskerud Ap, og fremmet saken i fylkestinget.

«Arbeiderpartiet ønsker seg sterkere regioner, og en forutsetning for dette er at fylkene blir større enn de er i dag», sa Sandum. Hun fremmet forslaget på vegne av samtlige partier i fylkestinget, med unntak av Sp og FrP. Hva kan det være som har fått Buskerud Arbeiderparti til å skifte mening?

Viken godt utredet

At Viken ikke ble godt og grundig utredet kaller Anders Wengen «en røverhistorie» og «vrøvl».

Les også

Farvel til fornuften? | Lise Bye Jøntvedt

Det er ikke riktig at Viken ble foreslått i siste time og at ingen ante konsekvensene. De ledende partiene i Buskerud fylkesting vedtok selvsagt ikke Viken uten et godt kunnskapsgrunnlag, sier Anders Wengen.

De tre fylkesordførerne var ryddige, grundige og svært bevisst konsekvensene. I tillegg til flere nasjonale utredninger, fikk fylkeskommunen utarbeidet flere egne rapporter.

I tillegg foregikk det et utstrakt administrativt og politisk arbeid i de tre fylkeskommunene. Alt for å avklare muligheter og konsekvenser.

Dårlig råd

Både Buskerud- og Østfold fylkeskommuner hadde dårlig råd. Hvor ofte hørte vi ikke at populære vgs-linjer, som musikk-, dans og idrett, var truet med nedleggelse.

Økende vedlikeholdsetterslep på fylkesveier er et annet stikkord.

Det er ingen grunn til å tro at de gamle fylkeskommunene vil klare seg godt om Viken splittes. Ikke minst fordi noe av inntektsgrunnlaget ble borte da kommunene ble tilført kraftinntekter fra Vardar, inntekter som Buskerud fylke hadde før.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier staten skal ta regningen for å splitte Viken.

Hva med driften videre? Hvor lenge kan vi regne med at staten vil subsidiere driften i et gjenopprettet Buskerud? Når vil vi måtte skjære ned på tjenestenivået? Antagelig ganske snart.

Fylkeshusene

Finansminister Vedum bruker behovet for et nytt fylkeshus til en milliard kroner i Viken som skremselspropaganda.

Han foretrekker å glemme at fylkeshuset i Drammen allerede i 2016-2017 hadde et oppussingsbehov på mellom 40 og 165 millioner kroner. Hva vil behovet være nå?

Han glemmer også at Akershus må ut av lokalene i Galleri Oslo og har behov for noe nytt. Han virker også å glemme at dersom Viken må bygge nytt fylkeshus til en milliard har Viken en eiendom som vil stige i verdi, som eiendom oftest gjør.

Penger ut av vinduet

400 millioner kroner til å løse opp Viken vil derimot være penger ut av vinduet.

Jeg håper og tror at fylkestinget 23. og 24. februar vil gjøre det fornuftige, se framover og stemme for at Viken skal bestå.