Videregående opplæring er kronisk underfinansiert. Skolelederne på Vikens videregående skoler må hver dag snu på flisa og gå på akkord med pedagogisk forsvarlighet for å få budsjettene til å gå opp. Ikke fordi skolelederne vil det, men fordi de rett og slett ikke har nok penger.

Ser man på regnskapene til skolene ser det egentlig ikke så verst ut, men bak tallene skjuler det seg mange ansatte og elever som ikke får sine rettigheter oppfylt.

Underfinansiering av videregående skole skjules på bekostning av ansatte og elever.

Når Utdanningsforbundet Viken snakker med våre tillitsvalgte på de videregående skolene, så er underfinansiering den bakenforliggende årsaken til de aller fleste utfordringer på skolene.

Alt fra manglende utstyr i undervisningen, for store undervisingsgrupper, bortfall av undervisningstimer for elevene, ansatte uten pedagogisk utdanning, til ekskursjoner som ikke gjennomføres.

– Ikke råd til å følge regelverket

Det gjøres en ekstraordinær innsats av skoleledere og lærere på de videregående skolene for at budsjettene skal gå opp, men kanskje det er nok nå?

Det mest ironiske eksemplet er skoler med studieretning reiseliv som ikke har råd til å betale lærerne for å reise med elever, og må ha donasjoner fra elever for å arrangere tur.

Hva skjedde med gratisprinsippet?

De ansatte får beskjed om at dersom avtaleverket skal følges, så har ikke skolen råd til å arrangere tur, studiet blir mindre attraktivt, og overtallighet kan bli en realitet.

Både skolelederne, lærerne og elevene er fanget i et spill der alle er tapere. Når skal dette ende?

– Trenger et opprør

De videregående skolene i Viken har mange dedikerte og samvittighetsfulle skoleledere. Skole-Norge trenger at de sier fra både til nærmeste leder, til sine fagforeninger, og ikke minst til politikerne som har det endelige ansvaret for finansieringen.

De må si fra om utilstrekkelige ressurser for å gjennomføre en forsvarlig skolehverdag, og at de gang på gang må gå på akkord med pedagogisk forsvarlighet for å få budsjettene til å gå opp.

Det skolen, elevene og lærerne trenger, er et opprør blant rektorer der de med ryggen rak går med røde tall i budsjettene. Kanskje hadde politikerne våknet da? De samme politikerne som pålegger skolen flere og flere oppgaver uten å øke budsjettene.

Utdanningsforbundet mener at skolelederne er den viktigste stemmen for å si fra om manglende overføringer til skolene, og skole-Norge trenger modige skoleledere som bruker sin ytringsfrihet til å si fra om manglende ressurser i skolen til å gjennomføre samfunnsmandatet som politikerne har gitt oss.