Styret og administrasjonen ved Ringerike Frivilligsentral setter svært stor pris på den flotte gaven, og midlene vil komme sentralens frivillige til gode gjennom samlinger og turer.

Rundt 300 frivillige hjelpere er registrert ved Ringerike Frivilligsentral, og det utføres vanligvis ca. ni årsverk frivillig arbeid årlig. Sentralen er også en møteplass hvor både de som vil være frivillige, og de som ønsker å delta i grupper og aktiviteter kan komme.

– Frivilligheten er Norges viktigste lagarbeid. Vi ønsker å være med på laget og støtte det viktige arbeidet som gjøres, sier Per Anders Bjørklund i markedsavdelingen i Skue Sparebank.

– Vi er svært takknemlig for den flotte støtten. Det er av stor betydning for oss å ha så gode støttespillere i lokalsamfunnet, sier styreleder Ingrid Solberg.