Her kan du se hvor Ringeriksbanen skal gå. Prosjektet består av 40 km dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til Hønefoss og 24 km motorvei fra Høgkastet til Hønefoss. Innholdet er laget ut ifra informasjonen som var tilgjengelig i juni i 2018.