– Vi ville ikke hatt kapasitet uten Heimevernet

Ordføreren er tydelig på at kommunen ikke hadde hatt kapasitet til å håndtere alle som kom med fly fra utlandet uten hjelp fra Heimevernet, som nå har fått begrenset politimyndighet.