Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ikke legitimere skinnmedvirkning – et webinar er ikke et demokratisk folkemøte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 8. juni avholdes det andre av Tronruds to planlagte webinarer. Flere personer som har stilt spørsmål via innlegg i lokalavisen angående saken om Lloyds planene har fått tilbud om å delta i rollen som såkalt «skeptiker». Også vi har fått invitasjon til å delta, både på det første og det andre webinaret, pr. mail og telefon både fra Ellen Grønlund og Haakon Tronrud.

Vi har alle sammen valgt å takke nei til deltakelse.

Årsaken til det valget er at vi ikke mener disse webinarene svarer ut den bestillingen formannskapet i Ringerike ba om 21.04. Da sendte de Lloydsplanen ut på høring og sa de ønsket en bred medvirkning fra kommunens befolkning. «Politikerne ga tommel opp for høyhus – nå skal du få si din mening» sto det i avisen etter møtet.

Administrasjonens svar var å sette ansvaret for medvirkningen ut til utbygger, i tillegg til å sette kortest mulig frist for høringen. Vi anerkjenner ikke at disse webinarene oppfyller det behovet og kravet kommunens innbyggere har for informasjon, åpenhet og svar fra de ansvarlige for utfallet av denne planen. Og de ansvarlige er kommuneadministrasjonen og kommunestyret, ikke utbygger, og derfor har vi avstått fra å delta.

– Mye foredrag, lite dialog

I avisen, via leserinnlegg og i kommentarer er det mange som har brukt uttrykket «bukken til havresekken» om disse webinarene. Også vi synes det framstår uryddig av kommunen å overlate ansvaret på denne måten til en part i saken hvis de virkelig ønsker dialog og deltakelse fra kommunens innbyggere.

På lederplass kalte redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen webinaret for en «velregissert sending» og sa «Det overrasket oss at sendingen som Tronrud Eiendom leverte i samarbeid med Strømmehotellet og RNF, ikke ga mulighet for å delta mer aktivt.» Det kom ikke så overraskende på oss, dessverre.

Flere har fulgt denne prosessen i mange år, og deltok på de første medvirkningsmøtene, men i likhet med webinaret 1. juni så var også disse preget av mye foredrag og lite dialog. Brukermedvirkningen ser ikke ut til å ha noen som helst funksjon annet enn at man kan si at den har funnet sted, og kan den da sies å være reel?

Deltakelsen kan heller ikke sies å være bred når knappe 60 personer valgte å se webinaret, selv ikke ordfører Kirsten Orebråten prioriterte dette.

Mange har tatt til orde for at de mener det samme som oss; webinar i regi av utbygger er ikke godt nok. På noen måte.

– Utsatt høringsfrist gir håp

Det var med glede vi så at et enstemmig kommunestyre valgte å utsette høringsfristen til 31. august. Det gir oss håp om at de virkelig ønsker å finne den beste løsningen for saken og byen. Så nå må administrasjonen og kommunestyrets medlemmer komme på banen å sørge for den brede medvirkningen og åpenheten som de har bestilt, og som denne saken krever.

Det må bli et ordentlig, åpent folkemøte i kommunens regi hvor folk kan komme til orde, stille spørsmål og få svar, et møte på befolkningens premisser, ikke utbygger.

Vi oppfordrer folk til å sette seg inn i saken og si hva de synes, og stille de spørsmålene de mener det er viktig å få svar på. Dette er ikke en enkel sak, men Lloydsplanen slik den ser ut nå vil legge føringer for mange andre saker og planer i framtiden. Derfor er det viktig at man tar seg tid til å ta gode beslutninger basert på fakta og sannferdige prognoser.

Det er fremdeles litt knapp tid mellom sommerferie og høringsfrist, men rundt den 24. august bør kommunen ta sikte på å få gjennomført det folkemøtet kommunestyret har bestilt. Og skulle det vise seg at det innen den tid ikke er mulig å gjennomføre et åpent møte så bør høringsfristen forlenges. For en ting er fremdeles like klart. Mens det haster med å stikke fingeren i jorda, så haster det ikke med det første spadestikket.

Kommentarer til denne saken