Det har det siste tiden kommet flere reaksjoner på mitt innlegg i Ringblad, hvor jeg argumenterer for hvorfor vi bør gi mer hjelp til rusavhengige. For meg er ikke å gi mer penger til rusomsorgen, eller å hjelpe rusavhengige særlig kontroversielt.

Likevel fikk innlegget mitt en del reaksjoner, mye på grunn av det som er misforståelser. Derfor vil jeg oppklare noen ting.

Tenke nytt

Vi får ofte høre om hvor mye bruken av kokain har økt blant unge. Det stemmer at kokainbruken har økt blant unge, og det bekymrer meg. Det må tas grep!

Samtidig er politikere og media med på å male et bilde om at alle unge bruker kokain. Det er igjen med på å normalisere bruken. Hvis unge får et inntrykk av at “alle” andre bruker kokain, er det ikke rart at bruken øker.

Jeg mener vi må forebygge rusbruk blant unge, og virkelig ta det alvorlig at bruken av blant annet kokain øker. Samtidig må vi holde oss til fakta, og ikke bidra til å forverre problemene.

Skal vi forhindre økt rusbruk, er forebygging en nøkkelfaktor. Hvordan det tidligere har blitt arbeidet med forebygging av rusbruk har ikke vært noen suksess. Vi trenger å tenke nytt om vi skal klare å få færre unge til å bruke rus.

De få gangene det var snakk om rus på barne- og ungdomsskolen, var nesten det eneste vi fikk høre at “narkotika er farlig”. En lærer fortalte oss at hvis vi ble tilbudt ulovlige rusmidler, måtte vi bare si nei. Så enkelt er det ikke. Det er naivt å tro at det vil få unge til å ikke prøve ulovlige rusmidler.

Det er helt klart at vi må tenke nytt. Jeg tror det å lære mer om de ulike rusmidlene, slik at unge vet nok til å ta gode, kunnskapsbaserte valg, er en viktig del av løsningen. I tillegg må kommunen gi mer penger til forebyggende arbeid mot rus. Det er noe jeg lover å jobbe for i kommunestyret.

En feilet ruspolitikk

Ellen Marie Rognerud skrev nylig i Ringblad om ruspolitikk. Dessverre kom hun ikke med noen tiltak for hvordan vi skal forhindre overdosedødsfall.

I stedet brukte hun hele innlegget på å argumentere for hvorfor “narkotika” skal være forbudt, og å gjenta usaklige angrep som at Venstre er “rusromatikere”. Jeg støtter et forbud. Det Venstre har gått i bresjen for er en rusreform som ikke gjør rusmidler lovlig, men hvor vi begynner å gi hjelp til dem som sliter med rus, istedenfor å straffe.

Hvis man har et rusproblem, er selve rusproblemet straff nok i seg selv, da trengs det ikke bøter og fengsel oppå det. Det vil bare forverre problemet.

Hvorfor vil Senterpartiet gjøre mer av noe vi vet ikke fungerer? Norge har lenge vært et av landene i Europa med strengest straffer for rus, og samtidig har vi ligget i Europatoppen for overdosedødsfall.

Strengere straffer fører ikke til at færre dør. Det er det på tide at Senterpartiet innser.

Trenger konkrete tiltak

Senterpartiet kommer med lite konkrete forslag. Hva ønsker dere å gjøre for rusavhengige, utenom å straffe dem?

Jeg er spent på om Senterpartiet blir med på å prioritere mer penger til rusomsorgen. Kommer Senterpartiet for eksempel til å støtte et forslag fra Venstre, om å etablere brukerrom i Hønefoss?

Dessverre finnes det ingen løsning som vil føre til null overdosedødsfall. Likevel må vi gjøre det vi kan for at færrest mulig blir avhengige av rus, og dør på grunn av det. Jeg er hvertfall sikker på at å gi unge mer kunnskap, for å kunne ta gode valg, og også styrke rusomsorgen er et steg i riktig retning.

En ting er hvertfall sikkert; vi må sørge for at færre unge bruker ulovlige rusmidler, og vi må jobbe for færrest mulig overdosedødsfall, ved å komme med konkrete tiltak, lytte til kunnskap, og ta ruspolitikken framover, istedenfor å gå tilbake i tid, til en politikk vi vet ikke fungerer.

Venstre går fremtiden i møte med tunnelsyn

Venstres usaklige angrep på Senterungdommen

Dere som har øyne; se!

Senterpartiets farlige og kunnskapsløse ruspolitikk