Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger omkamper om bærekraft | Morten Dåsnes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rett før jul meldte NRK at Norge stuper på lista over verdens beste land å bo i når klimagassutslipp og forbruk inkluderes i kriteriene. Tidligere i høst la Riksrevisjonen fram en rapport som viser at regjeringa er på etterskudd med gjennomføring av FNs bærekraftmål.

Det har mangla koordinering, planlegging og kartlegging av status, heter det i Riksrevisjonens rapport. Norge som var en pådriver for innføring av bærekraftmålene, mangler en helhetlig plan for gjennomføring.

Samfunnsutvikling

Rett før jul behandla kommunestyret i Hole planstrategien for denne kommunestyreperioden. Planstrategien er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategien, som er et av de viktigste styringsdokumentene for kommunen, skal bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling.

SV foreslo ei konkret liste over hvilke bærekraftmål som er særlig relevante for de planene Hole kommune skal utarbeide. Flertallet med Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte imot.

Avstemning

Hovedbegrunnelsen fra Høyres gruppeleder var at dette var en «omkamp», og viste til kommunestyrets mentometerliknende avstemning i mars av hvilke bærekraftmål som var viktigst for Hole.

Naturmangfoldet i Hole er blant de rikeste i landet og vi har noe av den mest verdifulle dyrka marka. Da er det oppsiktsvekkende at flertallet mener at bærekraftmålet om «Livet på land» ikke er blant de Hole skal legge vekt på.

Foruroligende er det også at flertallet ikke vil ha med «God helse og livskvalitet» som prioritert bærekraftmål. Det henger kanskje sammen med at flertallet ville beholde formuleringa om at «driften av tjenestene må ned» for å skaffe handlingsrom for investeringer.

SV med støtte av Ap, MDG og KrF ville ha med at alternativet er å øke inntektene ved gjeninnføring av eiendomsskatt.

Kanskje er bærekraftmål 10 «Mindre ulikhet» mer relevant i Hole enn vi liker å tro?

Utrydde fattigdom

FNs bærekraftmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Det synes som Høyre verken nasjonalt eller lokalt har forstått alvoret, og at bærekraftmålene faktisk må få konsekvenser.

Tapet av naturmangfold og klimaendringer truer vår eksistens.

Vi må alle ta vår del av ansvaret. Også i Hole. Hvis ethvert forsøk på konkretisering og forbedring av vår innsats for å nå bærekraftmålene skal karakteriseres som «omkamper», kan jeg love mange «omkamper» i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken