Både samferdselsminister John-Ivar Nygård (Ap) og hans statssekretær Johan Vasara (Ap) har nylig kommet med illevarslende uttalelser om Ringeriksbanen og ny E16, prosjektet som nå heter Ringeriksporteføljen. Vasara i et intervju med avisen Hallingdølen. Der sier han at det ikke er noen planer om å gi oppstartbevilgning nå.

Samferdselsminister Nygård i et intervju med Ringerikes Blad (RB), da han åpnet siste biten av strekningen Olum-Eggemoen. Både Nygård og Vasara påstår at Ringeriksbanen og E16 må ses på med nye øyne og optimaliseres:

«Nå jobber Nye Veier med optimalisering av prosjektet, slik de skal gjøre,» sier Nygård til RB. Dette er direkte feil. Nye Veier jobber ikke med optimalisering nå. De har allerede gjennomgått og optimalisert hele prosjektet. Resultatet er at kostnadene er tatt ned med 3 milliarder kroner. Nye Veier er klar til å sette i gang. Nå venter de bare på den politiske viljen som både Ap og Sp viste i valgkampen, men som de tydeligvis nå har glemt.

Vikarierende argumenter

Det er all grunn til å frykte at samferdselsminister Nygård allerede har bestemt seg for å skrote Ringeriksbanen, men ikke tør å si det rett ut.

I stedet bruker han vikarierende argumenter, og skylder på alt fra krigen i Ukraina til press i norsk økonomi. I intervjuet med Hallingdølen sier Johan Vasara at en rask byggestart for Ringeriksbanen og E16 er lite trolig. Også Vasara påstår at Ringeriksporteføljen behøver ytterligere effektivisering og optimalisering.

Det er verken riktig eller sant, selv om det blir gjentatt mange ganger. Prosjektet er klart. Nye Veier er klare. Ingenting blir billigere av å vente. Vi i Ringeriksregionen, og hele Hallingdal, har ventet lenge nok. Nå finner vi oss ikke i mer.

Jord og natur kompenseres

Motstanderne av vei og bane påstår at prosjektet betyr nedbygging av jordbruksland. Det er ikke riktig.

Både i Ringerike og Hole kan bøndene søke om midler til nydyrking for å kompensere, til og med overkompensere. Landbruksarealer mye større enn det som går tapt blir nydyrket. (Ref. RBs artikkel fredag 8. juli om nydyrking på Froksmoen).

Det gjøres også veldige mange kompenserende tiltak på miljøsiden. Natur- og våtmarksområder mange ganger større enn det arealet som berøres av vei og bane, blir vernet for all framtidig utbygging.

Samfunnsnytten er god

Den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet er optimalisert. Ringeriksporteføljen koster mindre nå enn da reguleringsplanen ble vedtatt.

Regjeringen har laget en ny måte å beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet på, noe de kaller netto nytte per budsjettkrone. Da kommer vårt prosjekt bedre ut enn før.

Hadde Ringeriksporteføljen ligget i Samferdselsdepartementets portefølje hadde prosjektet nå være ett av de to mest lønnsomme planlagte vei- og bane prosjektene i landet.

Et miljøprosjekt

Ringeriksbanen er en del av Bergensbanens forkortelse. Reisetiden med tog blir en time kortere Oslo-Bergen, og kan konkurrere med flyet. Tog er bra for miljøet. Ringeriksbanen er dermed et miljøprosjekt. Bergensbanens forkortelse omfatter to strekninger.

Vi har Ringeriksbanen på vår side. På vestsiden heter strekningen Arna-Voss K5-alliansen. Det er en rasfarlig strekning der det skjer ulykker hvert eneste år.

Hittil har det likevel vært en forståelse for at byggingen av Ringeriksbanen skulle komme først. Med Senterpartiet og Ap i regjering er det en fare for at vestsiden prioriteres foran Ringeriksbanen. Det er en konkurranse vi må jobbe for å hindre.

Folkeopprør?

Så Ringerike Høyre reiser altså spørsmålet: Skal vi sette i gang en aksjon, et folkeopprør for Ringeriksbanen og ny E16, og støtte et gryende, varslet ordføreropprør fra Ringeriksregionen og Hallingdal?